Az ajánlatok feltételrendszere

Az ajánlatok létrehozásakor kerül meghatározásra az ajánlatok feltételrendszere, amely szabályozza, hogy egy adott ajánlat mennyibe kerül, mettől meddig érvényes, kinek szól, valamint hogy az ajánlat elfogadásához milyen egyéb feltételek teljesülése szükséges.

Szerkesztéskor minden ajánlathoz meg kell adni az ajánlat árát.

Szerkesztéskor minden ajánlathoz meg kell adni egy érvényességi időt, mely az Érvényesség kezdete / Valid from dátummal kezdődik, és az Érvényesség vége / Valid until dátummal zárul. Az érvényességi időn belül az ajánlatot aktív, azon kívül pedig passzív állapotúnak tekintjük.

Az ajánlat érvényessége az érvényességi idő alatt is szerkeszthető. Így lehet például - amennyiben szükséges - egy ajánlatot az eredetileg tervezettnél korábban lezárni. Aktív ajánlat érvényessége már elmúlt dátumra azonban már nem módosítható, hiszen akkor előfordulhatna, hogy a hozzá kapcsolódó licencek érvénytelen ajánlatra mutatnak.

Licencet szerezni csak érvényes, azaz aktív ajánlatból lehet. Egy ajánlat elfogadásával létrejön egy licenc - erről bővebben a Licenc részben lesz szó.

Az ajánlatokat a nyilvánosság foka szerint két csoportba sorolhatjuk: léteznek publikus és a jövőben privát ajánlatok.

A publikus ajánlatok megjelenése mindenki számára egységes. Az ilyen ajánlatok a rendszerbe történő bejelentkezés nélkül is bárki által megtekinthetők, és bejelentkezés után elfogadhatók.

A Nexius rendszrben a jövőben privát ajánlatok is létrehozhatóak lesznek. A privát ajánlatok - a publikus ajánlatokkal ellentétben - mindig egyediek, és meghatározott feleknek szólnak. Az ilyen ajánlatok a szerződő fél igényeihez igazított feltételeket is tartalmazhatnak és csak az fogadhatja el őket, akinek szólnak.

Egy privát ajánlatnak is lehet több címzettje is, és a címzett lehet szervezet vagy magánszemély is - de ezek közül egyszerre mindig csak az egyik.

Az érvényes (érvényességi időn belüli) és a felhasználó számára látható - publikus; vagy privát, de neki címzett - ajánlatot a következő személyek fogadhatják el:

  • a felhasználó maga, akinek az ajánlat eredetileg szól,
  • vagy a jövőben egy rendszeradminisztrátor egy adott tanuló nevében (tervezett funkció).

A jövőben az ajánlat címzettje lehet szervezet is. Az ilyen ajánlatot a szervezet nevében csak a szervezet adminisztrátora fogadhatja el. (tervezett funkció)

A leendő tanulónak egy adott ajánlat elfogadásához egy vagy több, rendszer szinten kötelező, illetve választható feltételnek kell megfelelnie.

  • A tanuló legyen bejelentkezve
  • Rendelkeznie kell az ajánlathoz elvárt felhasználói profilszinttel,
  • szükség esetén meg kell jelölnie beírató szervezetet,
  • és eleget kell tennie az ajánlattevő által támasztott esetleges további feltételeknek.

Ezentúl - ha egy tanuló saját maga fogad el egy ajánlatot, és tesz szert egy licencre -, további, a licenc használatával kapcsolatos korlátozások is ellenőrzésre kerülnek.

Az alábbi fejezetekben részletesebben is bemutatjuk ezeket az ajánlat elfogadásának feltételeit és beállításait.

Az ajánlat elfogadásának rendszer szinten kötelező feltétele az, hogy a tanuló az ajánlatban elvárt profilszinttel rendelkezzen. Amennyiben például az ajánlat elfogadása fizetési kötelezettséggel jár, a tanulónak számlázási profilszinttel kell rendelkeznie, annak érdekében, hogy a fizetést követően a rendszer ki tudja állítani a számlát a tanuló adatai alapján. Az elvárt profilszintet az ajánlatok szerkesztésekor kell beállítani.

Az ajánlat elfogadása során, ha az ajánlatban az Alapértelmezett / Default profilszintnél magasabb profilszint van beállítva, a tanulónak lehetősége van - a folyamat részeként - a magasabb profilszinthez szükséges adatok megadására a Profilszint frissítése / Profile upgrade oldalon.

Ha a tanuló profilszintje már magasabb, mint az alapértelmezett, a tanuló akkor is átirányításra kerül a Profilszint frissítése oldalra, ahol ellenőrizheti ill. kiegészítheti már meglévő adatait.

A felhasználói profilról és a profilszintekről bővebben a Tanulói profil részben olvashat.

Előfordul, hogy egy ajánlat - mintegy átmenetet képezve a privát és a publikus ajánlatok között - viszonylag tág, de szorosabban meghatározott célközönségnek szól (pl. középiskolásoknak, egyetemistáknak, non-profit szervezeteknek, stb.)

Ilyen esetben a szervezethez csatlakozás intézménye biztosítja, hogy csak olyan tanulók tudják majd elfogadni az ajánlatot, akik valóban kapcsolódnak az adott szervezethez.

Ilyenkor legtöbbször egy (vagy több) a célcsoporthoz kapcsolódó szervezet delegálja a tanulót, és ellenjegyzi a kurzus elvégzéséhez esetlegesen szükséges dokumentumokat (szerződéseket, nyilatkozatokat), az ajánlat célközönsége egy vagy több szervezettípus megadásával határozható meg közelebbről.

Példa: Egy alapítvány által szervezett, matematika érettségire felkészítő képzés esetén a tanuló iskolája (pl. iskolai támogató nyilatkozattal) támogathatja a tanulót abban, hogy a képzést kedvezményes módon végezze el. Ebben az esetben nyilván nem az iskola, hanem az alapítvány a képzés ajánlója/szervezője (hiszen a kurzus és a kurzushoz kapcsolódó ajánlat tőle indul ki), az iskola a beírató szervezet, és a tanuló lesz a licenc birtokosa, ha igazoltan megfelel a szervezeti feltételnek.

A szervezet ilyenkor mint Beírató szervezet / Registrar organization szerepel, azaz nem maga szervezi vagy tesz ajánlatot a kurzusra, és nem ő lesz a birtokosa a kurzus elvégzésére jogosító licencnek sem.

Az adminisztrációs felületen megadott szervezettípusok a tanuló felé úgy jelennek meg, hogy a rendszerben szereplő adott típusú szervezetek jelennek meg a listában.

Amennyiben az ajánlat le van szűkítve egy (vagy több hasonló) szervezethez tartozásra, az ajánlat elfogadásakor a tanulónak meg kell jelölnie, hogy ezen a kurzuson melyik szervezet a beírató szervezete.

Ez két módon lehetséges:

  • a tanuló már meglévő szervezeti kapcsolataiból egy (a feltételnek megfelelő) szervezet megjelölésével, vagy
  • egy új, a felajánlott szervezetek között szereplő szervezethez csatlakozással

A megjelölt szervezet szerepelhet a Nexius által kiállított dokumentumokon, amelyeket a tanulónak le kell töltenie és érvényesítenie kell majd (pl. tanúsítványt, szerződést), ami nélkül a kurzust nem tudja elvégezni. A megszerzett licenc a dokumentumok bemutatása nélkül egy idő múlva elveszti érvényességét. A megjelölt szervezet szerepelhet majd a kurzus elvégzésekor kiadott (letölthető) dokumentumokon is (pl. oklevélen).

Ha az ajánlatnak feltétele a szervezethez tartozás, annak ellenőrzésére az ajánlat elfogadásakor kerül sor. Később, a licenc használata során csak az kerül ellenőrzésre, hogy az adott tanuló ahhoz a szervezethez tartozik-e, amelyhez tartozás a kurzuson való részvétel feltétele.

Megjegyzés: A funkció a jövőben keretet biztosíthat olyan fejlesztésekhez, amik a beírató szervezethez visszaérkeztethető információk megosztását egyszerűbbé tehetik (pl. egy tanuló a jövőben kiválaszthatná, melyik tanárral szeretné megosztani eredményeit.)

Az eddig felsorolt korlátozások (megfelelő profilszint és szervezethez tartozás mint feltételek) mellett lehetőség van arra is, hogy az ajánlattevő szabad szöveg megadásával egyedi kiegészítő feltételeket kapcsoljon az ajánlathoz. Az ajánlat elfogadása a feltétel elfogadása nélkül nem lehetséges. A feltétel bejelentkezés előtt is megjelenítésre kerül, de csak bejelentkezés után elfogadható.

Az ajánlat szerkesztése során ilyenkor be kell állítani, hogy az ajánlat elfogadásának további kiegészítő feltétele van, és meg kell adni a tanulók felé megjelenő, az ajánlathoz kapcsolódó feltétel szövegét.

Ilyen kiegészítő feltétel lehet például egy nyilatkozat kérése, ami feljogosítja a tanulót arra, hogy pl. egy ÁFA mentes ajánlatot elfogadjon. Bejelentkezés után a jelölőnégyzet bejelölését a rendszer a kiegészítő feltételre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatként kezeli.

Amennyiben a tanuló új ajánlatot szeretne elfogani, hogy új licencre tegyen szert (pl. mert ingyenesről fizetős kurzusregisztrációra vált), a korábbi licencből származó hozzáférési ideje elvész. A licenchez kapcsolódó hozzáférési idők nem adódnak össze, azaz mindig a legutoljára elfogadott licencből származó hozzáférési idő érvényes.

Tovább: A kurzushasználat feltételrendszeréről