Licenc

Az ajánlat elfogadásával generálódik egy a felhasználóhoz kapcsolt licenc. A licenccel lehet a kapcsolódó kurzusra regisztrálni és a kurzust végezni. A licenc tehát egy az ajánlat alapján generált engedély, amely egy adott tanuló számára bizonyos ideig és bizonyos feltételek teljesülése mellett hozzáférhetővé tesz egy adott kurzust.

A licenc birtokosa az, aki az ajánlatot elfogadta ill. akivel a megállapodás létrejött. A licenc birtokosa lehet egy felhasználó vagy a jövőben egy szervezet, aki - legtöbbször egy többszörös licenc formájában - megszerezte a felhasználók számára a licencet. (tervezett funkció)

Egy adott licenc használója azonban minden esetben egy felhasználó, akihez az ajánlatban foglalt felhasználási korlátok szerinti licenc kapcsolódik, és aki a licencet használva ténylegesen tanul a kurzusban.

A licenc keletkezésének folyamata az ajánlat megtekintésével, majd a Megveszem / Buy ill. Érdekel / Find out more gombra kattintással kezdődik, a feltételek ellenőrzésével folytatódik, és a licenc létrejöttével zárul.

Az ajánlat elfogadásának feltételeit az Ajánlat feltételei fejezetben tárgyaltuk részletesebben.

Röviden összefoglalva:

  • ajánlatot a felhasználó csak a rendszerbe bejelentkezve tud elfogadni (ld. részletesebben: Regisztráció és Bejelentkezés)
  • az ajánlatnak érvényesnek kell lennie
  • az ajánlat elfogadásához megfelelő profilszint szükséges
  • a felhasználónak nyilatkozni kell az esetleges kiegészítő feltétel elfogadásáról
  • amennyiben az ajánlat kiköti, szükséges a szervezethez tartozás

Ha egy felhasználó elfogadja az ajánlatot, és az ajánlatban megfogalmazott (azaz az ajánlattevő által meghatározott) feltételeknek megfelel, akkor létrejön egy, a felhasználóhoz kapcsolódó licenc. Ezenkívül, ha az ajánlat úgy volt beállítva, a licenccel egy időben létrejön a fizetési és a dokumentum érvényesítési kötelezettség.

Ha az ajánlatban beállított Felhasználói korlát / User limt értéke 1, akkor a licenc létrejötte után azonnal megtörténik annak kurzus regisztrációhoz kötése is.