Beiratkozás

Az a művelet, amelynek során egy felhasználó egy adott kurzus tanulójává válik. A beiratkozás a kurzus beállításaitól függően történhet a tanuló kezdeményezésével, a tanuló beleegyezésével vagy a tanulótól függetlenül. Előfeltétele, hogy a tanuló regisztrált felhasználója legyen a Nexius rendszernek. A tanuló beiratkozása egy kurzusra történhet hiteles vagy nem hiteles módon.

Regisztráció Tanulói felület Beiratkozás Kurzus Tananyag Tananyaglejátszó


Egy tanuló több féle módon csatlakozhat kurzusokhoz:

  • önálló beiratkozással (csak publikus kurzusra),
  • meghívón keresztül,
  • adminisztrátori beíratással,
  • vagy külső rendszeren keresztül történő beíratással.

Egy kurzusra egy tanuló akkor tud önállóan beiratkozni, ha:

  • ismeri egy publikus kurzus közvetlen elérésének címét.
  • kampányhonlapon keresztül érkezik a rendszerünkbe, és a kurzus megjelenik a tanulónál a Kurzusaim / Courses menüpontban a Választható / Optional fülön.
  • e-mailben vagy a rendszeren keresztül értesítést kap egy kurzusról, amely elérhető számára a Kurzusaim / Courses menüpontban az Ajánlott / Recommended fülön.

A beiratkozáshoz a Tanulói felületen a kurzus mellett szereplő Beiratkozás / Enrollment gombra kell kattintani. A felületen beiratkozás előtt megtekinthetők a kurzus adatai.

Bizonyos kurzusokra a tanuló önállóan nem tud beiratkozni. A meghívó az egyik mód, amivel ezekre a kurzusokra bekerülhetnek a tanulók. A tanulókat a kurzusra az adott kurzus szolgáltató szervezetének és ügyfélszervezetének adminisztrátora, valamint rendszeradminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó meg tudja hívni. A meghívó a tanuló számára érkezhet e-mailben vagy a rendszerértesítés formájában, A beiratkozáshoz a meghívás elfogadása szükséges. Ez e-mailben érkező meghívó esetén a levélben található linkre kattintva, rendszerértesítés esetén pedig önálló beiratkozással az Ajánlott / Recommended fülön. A meghívót csak a meghívó létrehozásakor beállított érvényességi időn belül lehet elfogadni.

Egyes kurzusokba a tanulókat csak a Nexius rendszer vagy egy partner szervezet (úgynevezett beiratószervezet) adminisztrátora írathatja be. Rendszeradminisztrátor ezt közvetlenül is, szervezeti adminisztrátor pedig kötelező fontosságú meghívóval tudja megtenni. Ha meghívóval történt a beíratás, akkor arról a tanuló kaphat értesítést e-mailben, vagy értesítés nélkül megjelenik és indítható a a kurzus a Tanulói felületen a Kurzusaim / Courses menüpontban az Aktuális / Active fülről.

Egyes kurzusokat a tanulók külső programon keresztül érhetnek el. Ezeknél a kurzusoknál a külső program végzi a beíratást is, így nem a Nexius rendszerben, hanem az adott külső szoftverben kell érvényes regisztrációval rendelkeznie a felhasználónak.

Egy kurzusra csak a regisztrációs időszakként megadott időintervallumban és csak megadott számú tanuló tud beiratkozni. Egyes kurzusokhoz ismerni kell egy úgynevezett beiratkozási kódot is a beiratkozáshoz.

A beiratkozás, illetve a meghívók küldése és elfogadása az adminisztrátori felületen bármikor felfüggeszthető. Ilyenkor a tanulók nem tudnak beiratkozni, illetve meghívót elfogadni az ismételt engedélyezésig.

A kurzus beállításaitól függően a beiratkozás feltétele lehet, hogy a tanuló csatlakozzon a beírató szervezethez. Ilyen esetben a rendszer felajánlja a csatlakozást, és ha azt a tanuló nem fogadja el, azzal automatikusan elutasítja a beiratkozást.

Amikor egy tanuló beiratkozik egy kurzusra, akkor elérhetővé válnak számára a kurzusban szereplő tananyagok. Egy kurzus egy vagy több tananyagból is állhat, amelyek épülhetnek lineárisan egymásra vagy végezhetők tetszőleges sorrendben, lehetnek egymás alternatívái vagy egymás kiegészítői.

Beiratkozáskor válnak érvényessé a tanulóra a kurzus követelményei is. Például a kurzusnál megadott időkeret áll rendelkezésére a tanuláshoz, és a kurzusban meghatározott eredményt kell elérnie a kurzus tananyagaiban a kurzus teljesítéséhez. A kurzus tananyagainak súlyozott átlaga adja majd ki a kurzus eredményét. A kurzus követelményeit a Tanulói felületen a kurzus Információ fülén lehet ellenőrizni.

Egyes kurzusok elvégzéséhez a regisztrációkor megadottnál részletesebb adatok szükségesek. Erről a rendszer beiratkozáskor felugró ablakban értesíti a tanulót, és bekéri a szükséges profilszintnek adatokat. A tanuló dönthet, hogy azonnal vagy később tölti ki az adatlapot.

Az adatvédelmi törvény értelmében a rendszer csak azokat az adatokat kéri, amelyek ahhoz a kurzushoz szükségesek, amelyre a tanuló be szeretne iratkozni. Ha később olyan tananyagra iratkozik be, amelyhez további adatok szükségesek, akkor a rendszer azokat a beiratkozáskor kérni fogja.

A beiratkozással kapcsolatban a rendszer tárol bizonyos adatokat: a beiratkozás időpontját; a tanuló szervezeti identitását, vagyis azt, hogy melyik szervezethez kapcsolódva iratkozott be a kurzusba; külső beírató szoftver esetén a külső szoftverbeli azonosítót; valamint a kurzus külső szoftverben szereplő megnevezését, amennyiben az eltér a Nexius rendszerben szereplő elnevezéstől.

A kurzus megtekintésére, tesztelésére, a beállítások ellenőrzésére próbatanulóként, azaz nem hiteles módban / for credit: false értékkel van lehetőség. A próbatanulók eredményei kiszűrhetők a kurzus eredményeinek megtekintésekor az adminisztrátori felületen és a letöltött riportokban.

A tanulók promóciós kampány keretében különböző kommunikációs csatornákon keresztül értesülnek kurzusokról és azokról érkezve regisztrálnak a rendszerbe. A regisztrációt követően a rendszer kérdéseket tesz fel a tanulónak, ami alapján a tanulók bekerülnek egyes kurzusokba, és ajánlottként hozzáférnek más kurzusokhoz is.

A tanulók promóciós csatornákról érkeznek a regisztrációs felületre. A kampány alatt szereplő kurzusok mindegyikéhez hozzáférnek, a Választható fülről szabadon választhatnak és önállóan beiratkozhatnak.

Egy független, külső URL-en és szoftveren regisztráló felhasználóknak a szoftver vásárol hozzáférést egy (vagy több) kurzushoz, és a szoftver íratja be őket. A felhasználó a külső szoftveren keresztül tud csak belépni és a Nexius rendszerből csak a kurzusához van hozzáférése, más információkat, kurzusokat, funkciókat nem lát.

Egy vállalat, például egy szoftvert forgalmazó cég a partnercégeinek nyújt oktatást a szoftver használatáról. Az ügyfélszervezeteknek a rendszer hozzáférést nyújt a saját tanulóik meghívásához és a meghívott tanulók tanulási eredményeihez.

Rendszeradminisztrátor regisztrálja és íratja be a vállalat által megnevezett felhasználókat, a saját dolgozóit a kurzusokra. A tanulók a már létrehozott bejelentkezési adatokat kapják meg.

Tovább a kurzusra