Riportok

A kurzusok és kampányok, valamint a kurzusokban és kampányokban résztvevő felhasználók adatainak áttekintéséhez, kezeléséhez szükség lehet az adatok összesítésére, áttekintésére, különböző szempontú rendezésére. Erre szolgálnak az adminisztrátori felületről letölthető (e-mailben lekérhető), Excel formátumú riportok.

A riportok letöltéséhez a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie az adminisztrációs felülethez, tehát Rendszeradminisztrátor, Rendszertámogató, Szervezeti vagy Ügyféladminisztrátor jogosultsággal kell rendelkeznie.

A különböző riportok eléréshez való jogosultságot aaz alábbi ikonokkal jelöljük.

SysAdmin Rendszeradminisztrátor SysSupport Rendszertámogató

ProviderAdmin Szervezeti Adminisztrátor CustomerAdmin Ügyféladminisztrátor

Megjegyzés:Bár az adminisztrátori felületen (az oszlopok ki- és bekapcsolásával) beállítható, hogy mely adatok jelenjenek meg, a letöltött riportban ettől függetlenül az összes - az adott riporthoz tartozó - adatmező megjelenik. Mivel nagy létszámú kurzusoknál a táblázat nehezen átlátható és kezelhető lehet, az e-mailben érkezett táblázatban érdemes a szükségtelen oszlopokat elrejteni vagy törölni, és a kívánt szempontnak megfelelően rendezni.

A Nexius rendszerből érkezett különböző riportokban más-más szempontok alapján rendezve és szűrve jelennek meg az adatmezők. Az alábbiakban felsoroljuk az elérhető riportokat.

Minden riport leírásánál talál egy Riportértelmező segítség feliratú linket. A linkre kattintva letölthető egy, a riport oszlopait elmagyarázó és felhasználási példákat bemutató PDF-fájl, amely segítségével könnyedén eldöntheti, mely adatokra van szüksége a további használathoz vagy feldolgozáshoz.

Ezek a riportok az adott kurzusban a tanulók által elért eredményeket tartalmazzák, és az adott kurzus „Kurzuseredmények” menüpontja alatt érhetők el.


Ez a riport a kurzusban résztvevő tanulók részletes kurzus szintű eredményeit tartalmazza.

Riportértelmező segítség


A kurzusban résztvevő tanulók részletes kurzusszintű, valamint tananyagszintű eredményeit is tartalmazza.

Riportértelmező segítség


A kurzus tanulóinak meghívási státuszát, és, ha megkezdték a tanulást, akkor tanulási eredményüket tartalmazza; az előző, kurzuseredményeket tartalmazó riport kiegészítve a meghívóra vonatkozó adatokkal.

Riportértelmező segítség


Ez a riport a kurzus tanulóinak eredményeit, valamint a tanulókhoz kapcsolt dokumentumok (Oklevél, Szerződés) státuszát és egyes adatait is tartalmazza.

Riportértelmező segítség


Ez a riport a kurzus tanulóinak eredményeit, valamint a tanulókhoz kapcsolt statisztikai adatait (a tanulók szakképesítéseinek száma, neme, munkajogi státusza, legmagasabb iskolai végzettsége, oktatási azonosítójuk és szakjaik) is tartalmazza.

Riportértelmező segítség


A kurzus tanulóinak születési adatait, és, ha megkezdték a tanulást, akkor tanulási eredményüket is tartalmazza.

Riportértelmező segítség


A kurzus tanulóinak születési és a kampányregisztráció során bekért adatait kampányadatait, és, ha megkezdték a tanulást, akkor tanulási eredményüket is tartalmazza.

Riportértelmező segítség


Az adott kurzusra vonatkozó adatokat tartalmazza. Az adott kurzus „Kurzus összegző adatok” menüpontja alatt találhatók, ahol két típus közül lehet választani: ’Kurzus összesítő’ és ’Kurzus összesítő szervezeti bontásban’. (Megjegyzés: Ez a menüpont csak akkor elérhető, ha a kurzus „Általános” menüpontjában aktív a „Napi statisztika” beállítás.)


Kurzusösszegző riport, napi bontásban mutatja a kurzus fő mutatóit, például a tanulók számát, meghívások számát, tanulással töltött időt, a tanulói teljesítményt, stb.

Riportértelmező segítség


A kurzus összesítőben is megtalálható kurzusmutatók aktuális állapotát tartalmazza a kurzushoz kapcsolódó (szolgáltató- és ügyfél-) szervezetenként.

Riportértelmező segítség


Az adott kurzus kampányára regisztrált felhasználók kampány-specifikus adatai. A riportban megjelenő adatmezőket a kampányregisztrációkor bekért adatok adják. A riportot a Bővített admin felületen, a Kampányok menüpontra kattintva, onnan a kiválasztott kampány almenüjében a Kampányregisztrációk menüpontra kattintva érheti el a felhasználó. A képernyőn látható lista a „Letölt” gombra kattintva kérhető le.

Riportértelmező segítség


Az adott kurzusban kiküldött tanulói meghívások adatait és állapotát tartalmazza. A riport a Bővített Admin felületen érhető el, a Kurzusok menüponton belül a kiválasztott kurzus „Tanulói meghívások” almenüjében.A képernyőn látható lista a „Letölt” gombra kattintva kérhető le.

Riportértelmező segítség


Az Licencek riport az ajánlatokból aktivált licencek státuszát és az azokhoz kapcsolódó kurzusok állapotát tartalmazza . A riport a Bővített Admin felületen, a Kurzusok menüponton belül a kiválasztott kurzus „Licencek” almenüjében, a „Letölt” gombra kattintva érhető el.

Riportértelmező segítség