Ajánlatok

A Nexius rendszerben az ajánlatok lehetővé teszik kurzusok értékesítését, a rajtuk keresztül megszerzett hozzáférésnél követhető és elszámolható a tanulással töltött idő. Az Ajánlat funkció biztosítja azt a lehetőséget, hogy egy adott szervezet egy adott Kurzust értékesítsen, és esetenként különböző üzleti feltételekkel ajánlhasson ügyfelei számára.

Példaként, ha egy szervezet szeretne egy adott kurzust ingyenes és költségtérítéses formában is meghirdetni, akkor létrehozhat két ajánlatot, melyek mindegyike egyetlen kurzushoz kapcsolódik.

Egy adott kurzushoz tehát több ajánlat is tartozhat, de hogy az ajánlatok átláthatóak legyenek, egy ajánlathoz nem tartozhat csak egyetlen kurzus.

Az ajánlatok feltételrendszere szabályozza a kapcsolt kurzusra való beiratkozás üzleti feltételeit. Ez a feltételrendszer a következő elemekből tevődik össze:

  • Az ajánlatban meghatározott ár - mennyibe kerül az adott hozzáférés
  • Érvényességi idő - mettől meddig érhető el az ajánlat
  • Nyilvánosság foka - kinek szól (publikus vagy privát-e) az ajánlat
  • Elfogadási feltételek - hogy elegendő mélységű adat áll-e rendelkezésre a felhasználóról (pl. számlázáshoz), szükséges-e valamilyen szervezethez tartoznia, és esetleg további, az ajánlathoz tartozó kiegészítő feltétel.
  • Licencek felhasználási sorrendje

Az ajánlatok feltételrendszeréről

Az ajánlat a beiratkozás feltételein túl szabályozza az adott kurzus használatára vonatkozó feltételrendszert is:

  • Hozzáférési idők - milyen időintervallumon belül és mennyi ideig hozzáférhető az adott kurzus
  • Oklevél szerzési lehetőség - szerezhető-e a kurzussal oklevél,
  • Tanulók száma - Maximálisan hány tanuló tanulhat az ajánlat elfogadása esetén a létrejövő licenc terhére.

A kurzushasználat feltételrendszeréről

A Nexius rendszerben az ajánlatokhoz (azok esetleges feltételeként) vagy a kurzusokhoz (azok teljesítése nyomán) kapcsolódó, a tanuló adataival előre kitöltött formanyomtatványokat dokumentumoknak nevezzük. Ebben az értelemben dokumentum pl. egy, a tanuló által ellenjegyzendő képzési szerződés, vagy a tanulónak kiállított, a kurzus elvégzését igazoló oklevél is.

A rendszerben használt konkrét dokumentumpéldányok a korábban megszerkesztett dokumentumsablonok alapján jönnek létre az ajánlatban vagy kurzusban megadható feltételek alapján. A konkrét dokumentumpéldányok mindig egy adott felhasználóhoz kapcsolódnak.

A dokumentumokról

Az Ajánlati csoport / Display group oldalon egy kurzusra vonatkozó egy vagy több különböző ajánlat jeleníthető meg. A tanuló részletesen megismerheti az ajánlatot vagy ajánlatokat, azok esetleges feltételeivel együtt, és lehetősége van egy választott ajánlat elfogadására.

Az ajánlati csoport oldalról

Az ajánlat elfogadásával generálódik egy a felhasználóhoz kapcsolt licenc. A licenccel lehet a kapcsolódó kurzusra regisztrálni és a kurzust végezni. A licenc tehát egy az ajánlat alapján generált engedély, amely egy adott tanuló számára bizonyos ideig és bizonyos feltételek teljesülése mellett hozzáférhetővé tesz egy adott kurzust.

A licencről

Ha az ajánlathoz kapcsolódik dokumentum-feltétel, akkor a tanulónak az ajánlat elfogadásával dokumentum érvényesítési kötelezettsége keletkezik.

A dokumentum kötelezettségről

Amennyiben egy adott ajánlat nem ingyenes, akkor az ajánlat elfogadásakor keletkező licenchez fizetési kötelezettség jön létre.

A fizetési kötelezettségről

Egy licencnek attól függően, hogy a benne foglalt feltételek teljesülnek vagy nem, lehet érvényes vagy érvénytelen.

A licenc érvényességéről