A kurzushasználat feltételrendszere

Az ajánlatban beállíthatók a később a licencben beállításra kerülő kurzushasználati feltételek: a licenc használatával kapcsolatos korlátok és a licenc használatának további feltételei.

Az ajánlatban meghatározható Felhasználói korlát / User limit értékkel adható meg, hogy hány felhasználó használhatja az ajánlat alapján keletkező licencet. A felhasználói korlát értéke a tanulók által egyedileg megvásárolható licenc esetén tipikusan 1, többes licencek esetén (tervezett funkció) pedig értelemszerűen megegyezik a az ajánlatból származó licencet használók számával.

A ajánlatban meg kell adni, hogy az ajánlatból származó licenc milyen időintervallumon belül és mennyi ideig használható.

 • A Bruttó hozzáférési idő / Gross time limit értékkel szabályozható, hogy az adott ajánlat elfogadásával a tanuló(k) milyen időintervallumon belül tanulhatnak az adott kurzuson. Az érték naptári napokban kerül megadásra, és a licenc létrejöttének napjától számolódik.

 • A Nettó hozzáférési idő / Net time limit értékkel megadható, hogy a tanuló(k) által az adott licenc terhére - a bruttó hozzáférési időn belül - összesen mennyi tanulási idő fordítható.

Az időkeretek számításáról és a nyomon követéséről részletesebben a Licenc használat fejezetben írunk.

Az ajánlatban megadható, hogy - több licenc esetén - a licencek milyen sorrendben használhatók fel. Háromfajta sorrendbeli megkötés állítható be:

 • Csak első licenc lehet / First license only - Az adott licenc nem használható fel másik licenc után
 • Fizetős licenc után lehet / After payed license - Csak egy fizetős licenc után használható az adott licenc
 • Egyszer felhasználható / Usable once - Ebből az ajánlatból az adott felhasználó csak egy ilyen licencet használhat

Ily módon például egy ingyenes (próba) ajánlat és egy fizetős ajánlat közül a próba ajánlat megjelölhető úgy, hogy csak elsőként, azaz a fizetős ajánlat előtt lehessen licenszet szerezni vele, utána már nem.

Ha az ajánlatban a felhasználói korlát értéke 1, akkor feltételezhető, hogy az ajánlat elfogadója saját felhasználásra veszi a licencet. Emiatt ezekben az esetekben az ajánlat elfogadásakor is ellenőrzésre kerül a licencek felhasználási sorrendjére vonatkozó korlátozás is, hogy a felhasználó ne szerezhessen olyan licencet, amit nem tud majd felhasználni.

Az ajánlat szerkesztése során megadott paraméterek két fő következményt szabályoznak:

 • egyrészt keletkezhet egy dokumentum-kötelezettség,
 • másrészt egy fizetlési kötelezettség.

Létrehozható olyan ajánlat, amely a licenc használatát egy dokumentum teljesítéséhez köti (pl. nyilatkozat megtétele, szerződés aláírása, és - postai vagy elektronikus úton való - visszajuttatása). Egy ajánlathoz csak egy dokumentum tartozhat mint feltétel.

Ha egy tanuló elfogad egy ilyen ajánlatot, létrejön a tanulóhoz kapcsolt, dokumentum kötelezettséget is tartalmazó licenc.

A dokumentum tartalma az ajánlathoz rendelt dokumentumsablon segítségével határozható meg. A rendszer a tanuló adataival kitöltve bocsátja majd a tanuló rendelkezésére a dokumentumpéldányt.

A dokumentumsablon szerkesztésekor adható meg a Elfogadási határidő / Acceptance deadlineérték. Ezzel kerül meghatározásra, hogy a tanulónak a dokumentumot mikorra kell visszajuttatnia, hogy azt a szervezet az elfogadási határidőig el tudja fogadni.

Ha az ajánlatban meg van adva dokumentumfeltétel, akkor a keletkező licenc csak akkor használható tanulásra, ha a dokumentum státusza Elfogadott / Accepted vagy a kapcsolt dokumentumpéldányhoz tartozó Elfogadási határidő nem járt még le.

Az ajánlatok feltételeként megadott dokumentum jellemzően két csoportba sorolható:

 • Nyilatkozat, pályázat - a tanuló részéről egyoldalúan adott elismervény
 • Szerződés - kétoldalú megállapodás, melyet nem csak a tanuló, hanem az ajánlattevő is aláír.

A dokumentumtípusokat a dokumentumtípusok fejezetben írjuk le részletesebben.

Amennyiben az ajánlatban szereplő beállításoknak megfelelően a licenchez fizetési kötelezettség kapcsolódik, a licenc létrejöttével fizetési kötelezettség keletkezik. A fizetési kötelezettség hatással van a licenc érvényességére, lejárt fizetési kötelezettség esetén a licenc felfüggesztésre kerül.

Az ajánlat szerkesztése során megadott értékek a következő hatással vannak a fizetési kötelezettségre:

 • Nettó ár / Net price - Az ajánlatban beállított nettó ár határozza meg a fizetési kötelezettség egységárát. Ha az ajánlatban megadott ár 0 Ft, akkor az ajánlat elfogadásakor nem keletkezik fizetési kötelezettség, és az ajánlatból létrejött licenc fizetési szempontból automatikusan rendezett lesz.

 • Áfa (%) / Vat (%) - Az ajánlatban beállított nettó árhoz tartozó áfakulcs. Alapbeállítása jelenleg MAA (Mentes az adó alól), a másik választható érték pedig 27 %.

Az ajánlatban meghatározható, hogy a licencek költségvonzata hogyan kerüljön kiegyenlítésre. Kétféle elszámolási egység létezik:

 • licenc-alapú elszámolás, és
 • idő-alapú elszámolás.

Licenc alapú elszámolás esetén a megrendelő a kurzust használó a megkezdett licenszek alapján fix árat fizet. A fix ár minden megkezdett licencre fedezi az ajánlatban foglalt nettó hozzáférési időnek megfelelő tanulási időt. Ez a fajta elszámolás használható pl. akkor, ha egy szervezet többes licenccel előre szeretné rendezni a fix a tanulási idők költségvonzatát.

A jövőben Idő-alapú elszámolás is elérhető lesz. Ilyen esetben a megrendelő a felhasznált tanulási idővel arányosan fizet a licencekért. (tervezett funkció)

Az ajánlatban beállított elszámolási egység (licenc alapú vagy idő alapú) határozza meg a számlázási egységet (pl. db, óra, stb.), amely később a fizetési tételnél és a számlán is szerepel.

A fizetési kötelezettség teljesítésetörténhet

 • előre fizetéssel (PrePaid), és
 • utólagos fizetéssel (PostPaid).

Előre fizetés / PrePaid konstrukció csak licenc alapú elszámoláshoz választható. Ilyenkor a felhasználó (tanuló vagy szervezet) által megvásárolt kurzushoz tartozó licencek költségének megtérítése a kurzus megkezdése előtt történik. Az összeg jóváírása után a tanuló (vagy tanulók) beiratkozhatnak a kurzusra vagy folytathatják a tanulást.

A jövőben Utólagos fizetés / PostPaid konstrukció is elérhető lesz, és az a módozat licenc- és időalapú elszámolás esetén is választható lesz. Ebben a konstrukcióban a kurzust használók által megkezdett licencek illetve órák száma alapján keletkezik fizetési kötelezettség, és a költségek elszámolása előre meghatározott időszakonként, utólag történik. Időszaki fizetést tipikusan szervezetek vehetnek majd igénybe, és az elszámolási időszak szerződő felenként akár eltérő (pl. 1, 3 vagy több hónap) is lehet. (tervezett funkció)

Figyelem: Jelenleg tehát csak a licenc alapú elszámolás és az előre fizetés van megvalósítva a Nexius rendszerben, és a felhasználó csak magának tud licencet szerezni (azaz a licenc birtokos és licenc használónak egyeznie kell.)

Elszámolási időszak (tervezett funkció)

Az ajánlatban a jövőben megadható Elszámolási időszak érték határozza meg, hogy milyen időközönként keletkezik fizetési kötelezettség.

Előre fizetés / PrePaid konstrukciójú ajánlatnál ilyen időszak értelemszerűen nincs, mivel ott egyszeri elszámolás és a kurzushasználatot megelőző fizetési van.

A jövőben Utólagos fizetés / PostPaid konstrukciójú licenc esetén a licenchez kapcsolódóan adott időszakban keletkezett kurzushasználat kerül elszámolásra, azaz időszakosan, tananyag-használat alapján keletkezik fizetési kötelezettség.

 • Fizetési határidő / DueDate - Az ajánlatban beállított Fizetési határidő határozza meg, hogy mennyi idő áll rendelkezésre az ajánlat elfogadásával keletkezett fizetési kötelezettség teljesítésére. Ha a fizetési határidő értékeként a 0 érték van megadva, a licenc csak rendezett fizetési kötelezettséggel használható.

 • Fizetés teljesítési határideje / Deadline - A fizetés teljesítési határideje számított érték, és azt az időpontot adja meg, ameddig egy fizetési tétel még kifizethető. Értéke az Ajánlat Érvényesség vége / Valid until értékből kerül kiszámításra: értéke egy órával meghaladja az ajánlat érvényességének értékét. Ha az ajánlat érvényességének vége megváltozna (pl. egy ajánlat meghosszabbításra kerül, az a fizetés teljesítésének határidejére nincs hatással.