Riportelemző segítség

Az alábbi táblázat röviden bemutatja az e-mailben megküldött ’Kurzus eredményei meghívásokkal’ nevű, excel táblázat formátumú riport oszlopait. A magyarázat segítséget nyújt az adminisztrátorok számára a további feldolgozáshoz, vagy belső használatához számára szükséges oszlopok kiválasztásában.

Riport adatok Magyarázat Érték, ill. példa
Beirató szervezet A tanulónak a képzést előíró vagy ajánló szervezet. (tanulmányi vagy más intézmény)
Felhasználói azonosító a külső rendszerben Amennyiben a tanuló külső, őt beírató rendszerből érkezik, a külső rendszertől kapott kód (szám-és betűsor)
Felhasználói azonosító Egyedi, a felhasználót a Nexius rendszerben azonosító kód (szám-és betűsor)
Felhasználó neve A felhasználó neve (Vezeték és keresztnév) (szám-és betűsor)
E-mail A felhasználóhoz tartozó e-mail-cím (szabványos e-mail cím)
Meghívó létrehozása A meghívó létrehozásának dátuma (dátumérték)
Meghívó státusza A meghívó státusza Lehetséges értékei:
Aktív: a meghívó ki lett küldve és válaszra vár
Elfogadva: a meghívót a tanuló elfogadta
Visszautasított: a meghívót a tanuló elutasította
Lejárt: a meghívó érvényessége lejárt
Kényszerített: a tanuló regisztrációkor vagy beiratkozáskor automatikusan be lett iratva a kurzusba
Visszahívott: a tanuló meghívója visszahívásra került
Duplikált: a tanuló már be lett íratva, azután pedig kapott egy másik meghívót is
Beiratkozás A tanuló beiratkozásának időpontja (dátumérték)
Első hozzáférés A tananyag első indításának időpontja (dátumérték)
Utolsó hozzáférés A tananyag utolsó indításának időpontja (dátumérték)
Státusz A tanuló által tanult tananyag állapota Értékei:
Sikertelen: A kurzusban lévő tananyag(ok) követelményeit a tanuló nem teljesítette az eredményszerzés vége határidőig.
Nem indított: A kurzusban lévő tananyag(ok) közül a tanuló nem indította el egyiket sem.
Folyamatban: A tanuló megkezdte a tanulást a kurzus tananyaga(i)ban.
Bejárt: A tanuló a kurzusban található tananyag(ok) minden oldalát látta.
Teljesített: A tanuló sikeresen elvégezte a teszteket, de nem járta be a kurzusban található tananyag(ok) minden oldalát.
Megfelelt: A tanuló sikeresen teljesítette a kurzus követelményeit
Előrehaladás A tananyag oldalaknak a tanuló általi teljesítettsége (hol tart a tanuló a tananyagban) Százalékos érték (pl. 0.25 = 25%)
Eredmény A tananyag tesztjeinek a tanuló általi teljesítettsége (az értékelő tesztek mekkora részét teljesítette a tanuló) Százalékos érték (pl. 0.25 = 25%)
Eltöltött idő (perc) Mennyi időt töltött a tanuló a tanulással. perc
Nettó tanulási időkeret Mennyi idő áll a tanuló rendelkezésére a tananyag abszolválására perc
Eredményszerzési határidő Az időpont, ameddig a kurzusban tanulni és eredményt szerezni lehet. (dátumérték)
Képesítés ideje Az az időpont, amikor a tanuló a kurzus összes követelményét teljesítette (dátumérték)

Az alábbiakban bemutatunk néhány példaértékű használati esetet:

Ha egy konkrét tanulót keres,
a tanuló e-mail címe alapján alapján találja meg (Felhasználónév oszlop).

Ha a tanulók tanulási ciklusát szeretné követni,
érdemes a következő oszlopokat figyelni:

  • Meghívó létrehozása,
  • Beiratkozás,
  • Első hozzáférés,
  • Képesítés ideje

Ha arra kíváncsi, mely tanulók kezdték meg, de még nem fejezték be a kurzust,
szűrjön a "Folyamatban" Státuszra.

Amennyiben a legeredményesebb tanulókat keresi,
rendezzen vagy szűrjön az

  • Eltöltött idő,
  • Képesítés ideje
  • és Eredmény oszlopok alapján.