Tesztkészítés importálással

Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy miként tudsz egy sok kérdéses tesztet szöveggel és adott esetben képekkel együtt Excel xlsx fájlból importálni a Nexiusba.

Fontos megjegyezni, hogy az importálás kizárólag a kérdések, válaszok szövegére, és a hozzájuk tartozó képekre vonatkozik, a tesztsablonokra nem. Vagyis egy tesztoldalt az előzőekben ismertetett módon kezdj el szerkeszteni, elsőként a sablonok elkészítésével és beszúrásával.

Az importálás lényege, hogy egy megfelelő formátumú Excel xlsx fájlba felvisszük a kérdéseket és a válaszokat, majd egyszerűen betöltjük a rendszerbe.

Az ilyen módon felvitt feladatok megjelenítése semmiben nem fog különbözni a Test fülön keresztül felvitt feladatoktól és a továbbiakban ott ugyanúgy szerkeszthető lesz.

Van néhány követelmény, aminek az importálandó Excel fájl eleget kell, hogy tegyen. Feltétlenül tartalmaznia kell a kérdéscsoport nevét, kérdés szövegét, a feladat típusát, a lehetséges válaszokat és a helyes választ. Ezen kívül igény szerint betölthető még az egyedi pontszám, kapcsolódó szakasz név, kapcsolódó fájlnév, illetve az egyes kérdéscsoportokból véletlenszerűen megjelenítendő kérdések száma. A táblázatnak meg kell felelnie néhány formai követelménynek például:

Az alábbiakban, egy helyes példán keresztül mutatjuk be ezeket a paramétereket. A munka megkönnyítése végett azt ajánljuk, hogy ezt a fájlt használd mintaként.

 1. Itt találod a lehetséges feladattípusokat.
 2. A feladattípusnál csak ki kell választanod a megfelelőt a listából.
 3. Ha új kérdést veszel fel, piros keret jelöli a kötelezően kitöltendő mezőket.

A fájlban egy adattáblaként definiált táblázatot találsz, melyben minden információnak pontos helye van. Nézzük át az összes oszlopot!

Importálandó táblázatban használható kifejezések az alábbiak. A kövérrel szedett szavak használatát javasoljuk):

megnevezés angol kifejezés(ek) magyar kifejezés(ek)
egyszeres feleletválasztó feladat choice
single choice
singlechoice
egyszeres választás
egyszeres feleletválasztás
többszörös feleletválasztó feladat multiple choice
multiplechoice
többszörös választás
többszörös feleletválasztás
feleletválasztás
feleletválasztó
feleletválasztós
választásos
igaz-hamis feladat
(egyszeres választásra fordítódik le)
true false
true-false
true/false
igaz hamis
igaz-hamis
igaz/hamis
értékadás feladat numeric
value
szám
érték
értékadás
értékadós
sorrendbe helyezés feladat sequencing sorrend
sorrendbe helyezés
szókitöltő feladat fill-in
fillin
fill in
kitöltő
kitöltős
kitöltés
szókitöltő
szókitöltős
szókitöltés
helyes válasz / igaz érték true
true.
yes
yes.
X
x
1
igaz
igaz.
igen
igen.
hamis érték false
false.
no
no.
0
hamis
hamis.
nem
nem.

A táblázatban a különböző kifejezés változatokat függőleges vonallal választottuk el. Az importáló hibalehetőségek csökkentése miatt még további kifejezéseket is felismer, de használatra az itt feltüntetett változatokat javasoljuk. A táblázat helyes kitöltése mellett ügyelni kell arra is, hogy a munkalapok neve egyértelműen jelezze a tartalmát, hiszen ez alapján fogja kialakítani a tesztcsoportokat a Nexius. A Sheet1 név helyett például érdemes a témakör nevét adni a munkalapnak. Ezen kívül az importálás munkalaponként történik, így ha összesen két munkalapod (Szoftverhasználat, Üzleti folyamat) van, és munkalaponként háromféle csoportod (könnyű, közepes, nehéz), akkor a Nexiusban a Test fülön az alábbi csoportokat fogod látni:

Arra is van mód, hogy ne csak a kérdéseket, hanem a hozzájuk tartozó képeket is beolvassa a rendszer, sőt, a kérdés szövegével együtt beillessze a megjelölt tesztsablonba.

Ehhez azonban arra van szükség, hogy a táblázatban lévő fájlnevek és a feltöltött zip fájlban lévő fájlok neve pontosan megegyezzen.

Importáláskor a Nexius összeveti a tömörített fájl tartalmát a táblázattal és eltérés esetén jelzi a hibát.

Mindig figyelj arra, hogy a képek mérete megegyezik-e a feladatsablonban lévő képsablon méretével. Pl.: ha a sablonban egy 300 × 200 pixeles képmezőt helyeztél el, akkor a zip fájlban lévő képeknek is ugyanekkorának kell lenniük.

Teszteket a következő lépéssorozattal lehet importálni a Nexiusba:

Az első három lépést már korábban ismertettük. Ebben a részben a 4. lépést mutatjuk be egy konkrét példán keresztül.

A teszt importálás közben a kategória category és a nyelv language metaadatok öröklődnek az a teszt oldal metaadat beállításaiból, ami minden esetben felveszi a tananyag kategóriájátját.

 1. Töltsd ki a mintafájlt a [korábban ismertetett szabályok][megfelelő formátumú] szerint.
 2. Kattints az import gombra. (A gomb a „test” fül felső részében található.)

 3. Add meg az importáláshoz szükséges adatokat, töltsd ki a felugró ablakot.

  Az ablak négy fő részből áll, ami az importálás négy nagyobb lépésének feleltethető meg. Nézzük át, milyen feladatok kötődnek ezekhez a részekhez.

  1. Itt tudod feltölteni a feladatokhoz tartozó képeket, tömörített formátumban.
  2. Itt tudod importálni a kitöltött Excel fájlt.
  3. Ha változtatsz a mintafájlon, vagy másikat használsz, itt tudod oszlop az párosítást megváltoztatni.
  4. Utolsó lépésként be kell állítanod néhány általános teszttel kapcsolatos dolgot.

Az alábbiakban az egyes lépésekről és a hozzájuk köthető műveletekről lesz szó.

Elsőként a browsre gombra kell kattintanod a zip fájl feltöltéséhez. A betöltést követően jelennek meg a képen látható adatok.

Az importáló Office Open XML formátumú, azaz Excel 2007 és Excel 2010 xlsx fájlt tud csak beolvasni.

Itt látható a táblázat oszlopainak és a feladatok paramétereinek a megfeleltetése.
Az oszlop megfeleltetés a fejlécre (H) kattintva változtatható meg.

Alapbeállítás szerint például a kérdéscsoport a munkalap A oszlopából a kérdés szövege pedig a B oszlopból olvasandó ki. Ez úgy változtatható meg, hogy a teszt importálóban megjelenő táblázat megfelelő oszlopának fejlécére kattintunk. Az ott megjelenő legördülő menüből (ez látható a képen) lehet kiválasztani az új, egyedi megfeleltetést. Természetesen lehetőség van csak egy-egy paraméter kiolvasási beállítását megváltoztatni.

Az importálás megkezdésekor a program a megfeleltetést a mapping oszlopból olvassa ki és, ha ott nem talál semmit, akkor a default oszlop értékét használja.

Ha a feladat szigorúan egy sornak felel meg, akkor a lehetséges válaszoknak a jobb szélső oszlopokban kell lennie, felváltva: válasz szövege (choice text), helyes válasz (choice data) sorrendben. Ilyen esetben a megfeleltetésnél csak az első válasz oszloppárt kell megadni, az importáló az attól jobbra eső oszlopokban fogja keresni a további válaszokat.

 1. Válaszlehetőségek soronként, azaz vertikális elrendezés. Ha a mintafájlt használod, ez mindig legyen kipipálva!
 2. Az egyszeres-, többszörös feleletválasztós feladat válaszait importáláskor egyszer megkeverhetjük.
 3. Ez az egyik legfontosabb beállítás. Itt kell megadnod az első olyan sornak a számát, ahol kezdődnek a feladatok.

Az importálást követően nincs más dolgod, mint leellenőrizni a tesztsort és (ha van) beállítani az időkorlátot. Ha időközben le szeretnéd cserélni valahol a képet, természetesen nem szükséges újra importálni a tesztet, hanem használhatod a Nexius szerkesztőjét.