A feladatcsoportok, feladatok és részpontszámok

Miután elkészült a négy szakasz, vidd fel a feladatokat és a feladatcsoportokat a rendszerbe. Ezt kétféle képpen tudod megtenni. Egyrészt itt a Test fülön, másrészt pedig Excel fájlból való importálással.

Nézzük azokat az eseteket, amikor viszonylag kevés feladatból áll a teszt és egyszerűbb a Test fülön keresztül begépelned a kérdéseket. Az importálásról a következő részben lesz szó.

A multipleChoice és singleChoice feladattípusokhoz adható válaszlehetőségekhez van lehetőség képet csatolni. Ezeket egyelőre csak mezős eseményezéssel lehet megjeleníteni. Feltöltés után a válaszlehetőség jobb oldalán lévő bekapcsolt gémkapocs ikonra húzva az egeret láthatjuk a képet.

Fontos, hogy ezeknél a feladatoknál a rossz válaszért pontlevonás jár. Ha nem így lenne, akkor az összes lehetséges válasz bejelölésével maximális pontszámot lehetne elérni. A rossz válaszok bejelöléséért a helyes válaszért kapható részpontszám fele kerül levonásra. Így, ha például a fenti feladatnál minden választ bejelölne a tanuló, akkor összesen 1 pontot szerezne.

Egy feladatnál megadható, hogy lehet-e részpontszámot kapni részlegesen helyes feladatmegoldásért (válaszlehetőségek kiválasztásáért, illetve jó válaszok begépeléséért). Részpontszámok csak feladatokra, nem pedig külön a válaszlehetőségekre adhatók.Mivel a különböző feladattípusok közül csak a többszörös választás (multiple choice), és szöveges kitöltés (fill in) feladatoknál értelmezhető több válaszlehetőség beérkezése a tanulótól, ezért a részpontszámok csak az ilyen feladaoknál fejtik ki a hatásukat a pontszámokra.

Példa:

 • engedélyezve van a részpontok számítása,
 • a feladatra kapható pont 96 pont.
 • a válaszlehetőségek:
  • a) helyes,
  • b) helyes,
  • c) helyes,
  • d) helytelen,
  • e) helytelen.
 • a tanuló által bejelölések (válaszok):
  • a) megjelölve,
  • b) megjelölve,
  • c) nincs megjelölve,
  • d) nincs megjelölve,
  • e) megjelölve.
 • pozitív pontot csak az a), b), c) helyes válaszlehetőségekért kaphat a tanuó
  • a részpontszám ezek között oszlik meg: 96pt / 3 = 32pt
  • jelen esetben a helyesen megjelölt a), b) válaszokért jár:
  • 32pt × 2 = 64pt
 • NEM kap pontlevonást a tatnuló a helytelenül meg nem jelölt c) válaszlehetőségért!
 • negatív pontot csak a d), e) helytelen válaszlehetőségekért kap a tanuló
  • a negatív részpontszám = -1 × a szerezhető részpontszám fele: -1 × 32pt / 2 = -16pt
  • mivel jelen esetben egy válasz, az e) lett helytelenül megjelölve, csak ezért a válaszért jár levonás, mégpedig : -16pt
 • a 64, helyes válaszadásért járó pontszámból l a 16 pontot levonva megkapjuk a tanuló feladatra szerzett összpontszámát: 64pt - 16pt = 48pt

 • engedélyezve van a részpontok számítása,
 • a feladatra kapható pont 96 pont.
 • a válaszlehetőségek:
  • a) TRUE,
  • b) TRUE,
  • c) TRUE,
  • d) FALSE,
  • e) FALSE.
 • a tanuló által történt bejelölések (válaszok):
  • a) beírva: TRUE,
  • b) beírva: TRUE,
  • c) üres,
  • d) üres,
  • e) beírva: TRUE.
 • pozitív pontot adhatunk bármelyik válaszlehetőségért a), b), c), d), e), ha helyesen vannak beírva
  • a részpontszám ezek között oszlik meg: 96pt / 5 = 19,2pt
  • jelen esetben a helyesen beírt a), b) válaszokért jár: 19,2pt × 2 = 38,4pt
 • negatív pontot nem számítunk
 • így ezt a pontszámot kapja majd meg a tanuló a feladat össepontszámaként 38,4pt

Készítettünk egy kis tananyagot, amelyben kipróbálhatjátok a különböző lehetőségeket. A kérdések

Nem, a Nexiusban egy feladatért nem lehet nullánál kevesebb pontot kapni.

Ha véletlenszerűen jelennek meg a feladatok, akkor minden teszt ugyanannyi pontos lesz? Noha adott a véletlenszerű feladatkiosztás lehetősége, ügyelünk arra is, hogy minden tanuló tesztje azonos összpontszámú legyen, . A következő szabályok érvényesek a Nexiusban.

Ha egy feladatcsoportból minden feladat megjelenik a tesztben, akkor bármelyik feladatnak lehet más és más pontszáma -hiszen ebben az esetben nem is véletlenszerű a feladatkiosztás. Mindenki megkapja a feladatcsoport összes feladatát, vagyis ugyanannyi pontot szerezhet.

Ha viszont egy feladatcsoportból nem jelenik meg minden feladata tesztben, akkor a feladatok pontszám tekintetében nem különbözhetnek. Ha mégis figyelmen kívül hagyod ezt, akkor a rendszer figyelmeztet, és nem engedi, hogy a feladatokért megadhatópontszám különbözzön a csoport pontszámától.

Ezzel az eljárással olyan teszteket tudsz létrehozni, melyekben minden feladat ugyanabban a sablonban jelenik meg. A Nexius azt a sablont használja, amit a default itemre szerkesztettél.

Arra is van mód, hogy akár az összes feladat másféle sablonban jelenjen meg. A következő részben erről lesz szó.