Reaktív tananyag

A rendszer a tanuló és a tananyag tanulási állapotáról rengeteg adatot tárol. Ezek az adatok a tanulási állapotfából nxPath lekérdezések segítségével hozzáférhetők, és a tananyag szerkesztésekor felhasználhatók: megjeleníthetők, és az eseménykezelésen keresztül a tananyag működésére is hatni tudnak. Segítségével egyéni tanulási útvonalak, egyénre és alkalomra szabott tanulási élmények teremthetők, mivel a tananyag a tanulói interakciótól függően az éppen aktuális állapotnak megfelelően tud viselkedni. Ezt nevezzük reaktív tananyagnak.

  • A reaktív tananyagokban egyedi bejárású, sőt akár szcenárió alapú tanulásra vagy számonkérésre is lehetőség van, ahol a tanuló válaszai nem a pontszámot, hanem a történet menetét befolyásolják.

  • A tananyagok perszonalizálását teszi lehetővé az állapotfából lekérhető adatok változóként való megjelenítése: a tanuló neve vagy egy általa feltölthető profilkép segítségével a tanuló részese is lehet a tananyagnak.

  • A tananyag képes különböző célcsoportok igényeit is figyelembe venni és kielégíteni, akár tudásszintben, akár korosztályban, érdeklődésben. Például a tanuló a tananyag elején megadott lehetőségek közül megjelölheti, hogy milyen céllal iratkozott be a kurzusra, és így a céljának megfelelő terület kerülhet előtérbe a példákban és feladatokban. A tananyag ez alapján - megfogalmazásban és elrendezésében - alkalmazkodni tud a tanuló feltételezett előismereteihez is.

  • Másképp tud működni a tananyag a beiratkozásának hivatalossága (for credit értéke) alapján a kurzusban eredményszerzési céllal résztvevő tanulóknak, és azoknak a felhasználóknak, akik más célból kapnak hozzáférést a tananyaghoz (például az eredményszerzési céllal beiratkozott diákoknak, és a tanórai munkán a tananyagra reflektálni kívánó tanároknak). Lehetőség van rá, hogy bizonyos tartalmakhoz (mondjuk az oktatási javaslatokhoz) például csak az egyik vagy a másik csoport férjen hozzá, vagy hogy a feltételekhez kötött részeket a teszttanulók a feltételek teljesítése nélkül is megtekinthessék.

  • A felfedező tanulás előtt is megnyílnak a kapuk azáltal, hogy a tananyag különböző pontjainak megtekintése, feladatainak teljesítése az állapotlekérdezések segítségével összesíthetővé válik, így akár tanulónként eltérő módon is teljesíthetővé válhatnak a tananyagok.

  • A tesztoldalakon a kevésbé sikeres (alacsony pontszámot elérő, a tesztkitöltéshez sok időt igénylő, vagy több kitöltés után sem sikeres) tanulóknak a rendszer adhat például extra segítséget, több gyakorló feladatot, más megközelítésű magyarázatot, vagy visszairányíthatja őket a tananyag tesztkérdéshez kapcsolódó részeihez. A jól sikerült (például gyors vagy hibátlan) tesztkitöltés pedig lehetővé teheti egyes tananyagrészek átugrását, vagy hozzáférést adhat nehezebb, vagy egyre nehezedő feladatokhoz vagy "jutalomtartalmakhoz". Erre a funkcionalitásra építve akár adaptív tanulás is megvalósítható.

  • A tanulási adatok részletesebb, állapotfában történő mentése lehetővé teszi majd a több órás tesztek kitöltését is, ami közben a tanuló eredményvesztés nélkül akár szünetet is tarthat, vagy lehetőséget biztosíthat például összetett, egymásra épülő részfeladatokból álló feladatok megjelenítésére is a tesztekben.

  • Az egyedi változók állapotfába való bevezetésével a tanulási célok mentén történő értékelés is meg tud majd valósulni - az egyes tanulási célok különböző leckék különböző tananyagoldalain fejleszthetők, leckétől függetlenül különböző oldalakon szerezhető benne pontszám vagy előrehaladás, és a tanulói eredmények és a teljesítés követelményei is értékelhetők a tanulási célok mentén. Egyedi változók segítségével a napjainkban népszerű és hatékony gamifikációs megközelítés, tananyagfelépítés is megvalósíthatóvá válik, például ha egyedi változóként életeket kap a tanuló, amikből sikertelen tesztkitöltés esetén veszít, de a tananyag más pontjain, például nem kötelező feladatokkal visszanyerhet.