Tananyag közzététele

Amikor egy tananyag elkészül, akkor a tananyagszerkesztő szoftverben készült tartalomból létre kell hozni egy lejátszható, tanulható tananyagot. A publikálás folyamata során először egy publikációs ág jön létre, ami tartalmazza a publikálás bizonyos beállításait, és amely tartalmazza az adott ág publikációs példányait, azaz verzióit. A verziók SCORM szabványos, a tanyaglejátszó és az LMS számára befogadható tananyagcsomagok, amelyek az LCMS adatbázisában található legfrissebb, éppen szerkesztett tartalomból generálódnak a tananyaglejátszóhoz kapcsolódó felhő alapú tárhelyre. A publikációs ágak kurzusba szervezhetők, az adott kurzusban a tananyaglejátszó automatikusan a hivatkozott publikációs ág legfrissebb verzióját fogja lejátszani. Egy tartalomból (content) több (például különböző beállításokkal rendelkező, vagy különböző módon frissülő) publikációs (vagy export) ág is létrehozható, egy ágból pedig több példány (Instance).

A közzététel másik formája az exportálás. Exportálás esetén az exportág példányai nem egy felhő alapú tárhelyre generálódnak, hanem tömörített fájlként letöltődik a számítógépre, és más LMS rendszerekben, vagy akár offline módon lejátszhatóvá válnak.

Tananyagot közzétenni a tananyagszerkesztő tananyaglistázó felületén, a Publikálás / Publish gombra kattintva lehet.

tananyag közzététele

Minden LCMS-ben található tananyagnak van tananyagazonosítója (Content ID), amely alapján a tananyagszerkesztő azonosítja. Publikálás vagy exportálás során létrejön egy publikációs azonosító (Publish ID), amely a tananyag adott publikációs ágát jelöli a rendszerben. Az LMS kurzusai a publikációs azonosítón keresztül hivatkoznak az egyes publikációkra. A létrehozott példányokat, verziókat a példányazonosító (Instance ID) különbözteti meg egymástól.

Egy publikáció különböző verziói csak példányazonosítójukban különböznek egymástól, míg azonos tartalom különböző publikációi publikációs azonosítójukban és példányazonosítójukban is eltérnek.

Egy publikáció verzióit a verziószám is jelöli: egy publikáció 2.3-as verziója az adott publikáció második nagyverziójának harmadik kisverziójának felel meg.

A tananyag a tananyagszerkesztő szoftverben születik és készül, majd a publikálás során létrejön belőle az a tananyagcsomag, amely a kurzusobjektumként hivatkozva kurzusbaszervezhető és tanulható. Mivel a publikálás már a kurzusszervezés első lépése, ezért publikáláskor már a kurzustervezés bizonyos szempontjait érvényesíteni kell.

Egy tananyag tanulókkal való megosztásához végig kell gondolni, hogy egy vagy több kurzus létrehozására van szükség. Amennyiben a teljesítési követelmények, az időkeretek, vagy más kurzusbeállítások különböznek; ha a kurzusokban a közös tananyagon kívül egymástól különböző tananyagok is szerepelnek; vagy ha erősen eltér a célcsoport, akkor valószínűleg az azonos tananyag ellenére több kurzus létrehozása a célravezető. A kurzusok az adott szerkesztőbeli tananyag azonos, vagy különböző publikációs ágaira is hivatkozhatnak.

Egy publikációs ág tehát több kurzusba is bekerülhet, vagyis több kurzus is hivatkozhat ugyanarra a publikációs azonosítóra. Ha azonban a tananyagot a különböző kurzusokban más-más tananyagbeállításokkal, vagy várhatóan eltérő frissítési ciklussal kell megjeleníteni, akkor érdemes a különböző kurzusokba ugyanabból a tananyagból több publikációs ágat létrehozni. Ammennyiben a tananyagok mind beállításaikban mind tartalmilag megegyeznek publikáláskor, és eltérés köztük a későbbiekben sem várható, akkor külön ágak létrehozása felesleges.

Véglegesített kurzusban a tananyagpublikáció cseréje nem lehetséges, verzióváltással lehet a kurzusban szereplő tananyagpublikációt módosítani. A verzióváltáshoz a frissíteni kívánt kurzusba behivatkozott publikációs ágban új példányt kell létrehozni. Mivel az LMS-ben szereplő kurzusok publikációs azonosítóra hivatkoznak, ezért egy adott publikációs ág a különböző kurzusokban azonosan viselkedik, verzióváltás esetén tehát minden kurzusban automatikusan frissül. A változtatás mértékétől függően az új példány lehet kisverzió vagy nagyverzió.

Kisverzióváltással a tananyagot csak korlátozott mértékben, tartalmilag lehet módosítani, míg nagyverziónál ez a korlátozás nem áll fenn. Azonban a tanulást már megkezdett (vagy befejezett) tanulók új verzióhoz való hozzáférését csak kisverzióváltással lehet biztosítani. Ezért, amennyiben fontos, hogy minden tanuló a módosított tananyagot tudja megnyitni, akkor a módosítások minimalizálására és a SCO-struktúra megtartására érdemes törekedni.

Ha a szükséges módosítások mindenképpen érintik a tananyag SCO-szintű felépítését, akkor indokolt az új nagyverzió, esetleg új publikációs ág és új kurzus létrehozása. Nagyverzióváltás esetén nem szükséges új kurzust indítani, és a kurzusba már beiratkozott, de a tanulást még meg nem kezdett tanulók is meg fogják kapni a változtatásokat. Azonban azok a tanulók, akik már elindították a kurzus tananyagait, esetleg be is fejezték a tanulást, azok sem az új nagyverzióhoz, sem a későbbi frissítésekhez nem férnek hozzá, a tananyag korábbi ága, amelyben ők tanulnak, nem karbantartható. Ha szükség lehet arra, hogy egyes későbbi változtatásokhoz minden tanuló hozzáférjen, akkor új publikációs ág és új kurzus létrehozása javasolt. Így mind a korábbi, mind az új ág frissíthető marad. A frissített tananyaghoz való hozzáféréshez a tanulóknak az új kurzusba is be kell iratkozniuk. Jó megoldás lehet, ha végtelenített (nehezen karbantartható nagyverziós ágakkal frissített) kurzusok helyett a kurzusok rendszeres időközönként (például évente) lezárulnak, és új kurzusok indulnak, amelyekre, ha szükséges, a korábbi tanulók is beiratkozhatnak (igaz, a korábbi eredményeik az új kurzusban nem lesznek érvényesek).