Verziófrissítés

Tananyag publikálásához egy publikációs (vagy export) ágban létre kell hozni a tananyag első példányát, azaz verzióját. Amikor egy ágon belül további verziók jönnek létre, akkor verziófrissítés történik: az adott publikációs ágra hivatkozó kurzusokban a tananyag automatikusan az verzióra frissül.

Amikor egy publikációs ág első példánya létrejön és kurzusba kerül, akkor a tananyaglejátszó környezet a szerkesztőben található metaadatokból beolvassa a tananyag [SCO-szintű felépítését] (a leckék számát, sorrendjét, logikai tartalmát, pontértékét, a benne szereplő tesztek típusát), és ezáltal tananyaglejátszó oldalon létrejön egy telepített verzió, az adott publikációs ág első nagyverziója. Amikor a telepített tananyag kurzusba szerveződik, akkor a beolvasott szerkezet alapján épül fel minden tanulónál az első tananyagindításkor a teljesítés mentéséhez szükséges eredménystruktúra. A SCO-szintű felépítést az egyes tanulóknál nem lehet, kurzusszinten pedig nagyverzióváltással lehet felülírni.

Verzióváltásra akkor van szükség, ha a kurzusba szervezett tananyag módosítást igényel. [Véglegesített] kurzusban csak verzióváltással lehet a kurzusban szereplő tananyagpublikációt módosítani, a tananyagpublikáció cseréje nem lehetséges. A változtatás mértékétől függően a létrehozott új példány lehet kisverzió, vagy nagyverzió.

Amennyiben a létrehozott új verzió SCO-szintű felépítése nem tér el a korábbi telepített tananyagétól, akkor a frissítés kisverzióváltással megoldható. A kisverzióváltás a tanulók számára észrevétlenül, szolgáltatáskiesés nélkül történik, a tananyag folyamatosan elérhető marad. Az új verziót minden tanuló megkapja a következő tananyagindításkor. A verzióváltás közben éppen tanuló felhasználó éppen futó tananyaga nem cserélődik ki tanulás közben, csak a következő indításkor fogja megkapni a frissített tananyagot. Abban az időszakban, amikor az új verzió publikálása már megtörtént, de még van tanuló, akinél az előző verzió van megnyitva, párhuzamosan él a két tananyagpéldány a rendszerben.

Kisverzióban nem adható hozzá és nem törölhető lecke, illetve leckében található (utó- vagy záró) teszt. Új oldalak (és leckén belüli blokkok) tetszőleges számban hozzáadhatók vagy törölhetők egy leckén belül. Az oldalak tartalma (a szakaszok, mezők és objektumok) szabadon módosítható. Ha egy leckén belül módosult az oldalak száma, akkor a tanuló leckeszintű előrehaladása azonnal az új kisverziónak megfelelően jelenik meg a tanulói felületen, tananyag- és kurzusszinten azonban eltérhet, egészen addig, amíg jobb eredményt nem ér el a tanuló az új kisverzióban, mint a korábbiban.

Ha a tananyag módosításával megváltozik a SCO-struktúra, akkor a frissítés csak nagyverzió létrehozásával hajtható végre. Bár a kurzusban nagyverzióváltás esetén is automatikusan frissül a tananyag, a változtatásokat csak azok a tanulók kapják meg, akik még nem kezdték meg a tanulást. Ennek az az oka, hogy a szerkezeti változtatások a tanulást már megkezdett tanulóknál a teljesítési struktúra felülírását és az eredmények újraszámítását igényelnék, ezt pedig a szabvány nem engedi. Azok a felhasználók, akik a verzióváltás előtt már elindították a tananyagot, a korábbi verzióban folytathatják és fejezhetik be a tanulást, és a későbbi verziófrissítésekkel érkező módosításokat sem kapják meg.