Kurzus véglegesítése

Egy Kurzus tanulási eredményeket befolyásoló beállításait addig lehet szerkeszteni, amíg a kurzus nincs véglegesítve. A funkció célja az, hogy tesztelhetőek legyenek a kurzus beállításai, és ha szükséges, akkor véglegesítés előtt lehessen még módosítani rajtuk. A kurzus tesztelését próbatanulók végzik. Azok a módosítások, amelyek a tanulási eredmények újraszámolását igényelnék, véglegesített kurzusban már nem hajthatók végre. Ugyanezek a módosítások nem véglegesített kurzusban engedélyezettek, azonban a már meglévő tanulási eredmények törlésével járnak. (Erről A kurzusbeállítások működése c. bekezdésben lesz szó bővebben.)

A régebbi, 17.10.0 előtti verziókban egy kurzus addig volt módosítható, amíg nem volt biratkozott tanuló, illetve kurzus szinten addig, amíg nem kezdődött meg az eredményszerzés időszaka.

Hogyan kell véglegesíteni egy kurzust?

A kurzusnak ezt a tulajdonságát az adminisztrátori felület Véglegesítve / Is locked értékével lehet beállítani. Az Is locked értéke lehet igaz (be van pipálva), ami azt jelenti, hogy véglegesítve van a kurzus, vagy hamis (nincs bepipálva), ez esetben nincs még véglegesítve a kurzus. Új kurzus létrehozásakor az Is locked értéke mindig hamis. Ezt rendszeradminisztrátori jogosultsággal lehet megváltoztatni. Az érték csak egyszer és csak hamisról igazra állítható.

Nem véglegesített kurzussal kapcsolatos figyelmeztetések:

Az adminisztrátori felületen sárga üzenet jelöli, ha a kurzus még nincs véglegesítve:

A tanulói felületen, ugyancsak sárga üzenet mutatja, ha a kurzus még nincs lezárva, és a tanulási eredmények törlődhetnek:

Mely cellákat érintheti a módosíthatóság kérdése?

Az isLocked paraméterrel a kurzust leíró tulajdonságokat lehet módosítani: a kurzus alapadatait, a beiratkozással és az eredményszerzéssel kapcsolatos beállításokat, valamint a kurzusobjektumok beállításait, számosságát. Ilyen módosításokat ugyanolyan jogosultsággal lehet végezni, amivel kurzust lehet létrehozni, jelenleg tehát rendszeradminisztrátor hajthat végre módosításokat.

A módosíthatóság tehát a következő füleket érintheti:

 • General / Általános
 • Registration / Beiratkozás
 • Requirements / Követelmények
 • Course Objects / Kurzusobjektumok

Milyen hatással van a kurzus véglegesítettsége a beállítások módosíthatóságára?

 1. Nem véglegesített kurzus

  Nem véglegesített kurzus esetén minden beállítás módosítható (kivéve: kurzus létrehozója, létrehozás dátuma), de vannak változások, amik az eredmények újraszámolását igénylik.

  • Ha nem igénylik az eredmények újraszámolását, akkor az érték minden további nélkül módosítható.
  • Ha az eredmények újraszámolását igénylik, akkor is módosítható, nem véglegesített kurzusban azonban ez az eredmények törlésével jár - figyelmeztetéssel mind a tanulói, mind az adminisztrátori felületen.

   • Az adminisztrátori felületen egy pop-up ablakban kell megerősíteni a változtatási szándékot:

   • A regisztrált tanulók e-mailben értesítést kapnak arról, hogy a kurzusban a kurzuskövetelmények beállításai megváltoztak, és a módosítások a kurzuseredményeinek törlését eredményezték. A megváltozott beállításokkal, követelményekkel újra lehet kezdeni a tanulást, de a kurzusban megszerzett eredmények a kurzus véglegesítéséig bármikor újra törlődhetnek. A törlés csak az LMS-t érinti, a tananyaglejátszó a leckeszintű eredményeket megőrzi, és a tananyag következő indításakor újra átadja azokat az LMS-nek, ami a megváltozott követelményeknek megfelelően összesíti és megjeleníti a tanulói felületen.
 2. Véglegesített kurzus

  Ha egy kurzus véglegesítve van, akkor a módosíthatóság a következőképp változik:

  • Ha a változtatás eredményvesztést okozna, akkor nem változtatható.
  • Ha olyan tulajdonságról van szó, ami nincs befolyással az eredményre, akkor véglegesített állapotban is változtatható.
  • Vannak olyan tulajdonságok, amik attól függően, hogy melyik irányba módosítjuk, ronthatják vagy javíthatják az eredményt. Ilyen például a kurzus befejezésének dátuma, vagy az eredményeket érintő tulajdonságok. Azt, hogy ezek a tulajdonságok változtathatóak-e, mindig az adott szituáció dönti el, attól függően, hogy okoz-e eredményvesztést vagy sem - innentől pedig a fenti szabályok vonatkoznak a módosításra.

Hogyan módosítható egy-egy tulajdonság?

 1. Sosem módosítható

  A kurzus egyes tulajdonságai (például a kurzus létrehozója, a rendszer által generált azonosítója) a véglegesítés állapotától függetlenül soha nem módosíthatók, csak megtekinthetők.

 2. Szabadon módosítható

  Azok a beállítások, amelyek a tanulói eredményszerzést semmilyen módon nem érintik (például a kurzus címe és leírás), véglegesített és nem véglegesített kurzusban is módosíthatók.

 3. Feltételekkel módosítható

  Azok a kurzusbeállítások, amelyek érintik a tanulók eredményszerzését, csak nem véglegesített kurzusban módosíthatók, és a tanulók eredményeinek törlésével járnak. Vannak olyan kurzustulajdonságok, amelyeken bizonyos módosítások szabadon végrehajthatók, más módosításokban viszont eredményszerzést befolyásoló tulajdonságként viselkednek.

  Például az időintervallumok vagy a követelményekkel kapcsolatos beállítások egyik irányba való módosítása okozhat eredményvesztést, míg a másik irányba való módosításnál ez nem fordul elő. Az összefoglaló táblázat részletesen tárgyalja ezeket az eseteket.

Az alábbi táblázat részletesen tartalmazza a kurzus véglegessége és a cellák módosíthatósága közötti összefüggéseket.

✓ = Módosítható × = Nem módosítható

Amennyiben egy módosítás eredményvesztéssel járhat, a módosíthatóság mellett részletezzük, hogy milyen módon / melyik irányba módosítható. Azok a tulajdonságok, amik lockolt kurzusban eredményvesztést okoznának, nem módosíthatóak, tehát ebben a táblázatban ezekkel nem foglalkozunk.

Tulajdonság Nem véglegesített kurzusban Nem okoz eredményvesztést Eredményvesztést okoz Véglegesített kurzusban
Azonosító ×
Létrehozó × ×
Kurzus szolgáltató
Létrehozás dátuma × ×
Cím
Címke
Akkreditációs szám
Kép URL
Kampány
Kuponok engedélyezése
Oklevél engedélyezése
Véglegesítve ×
Hiteles mód Minden esetben. ×
Napi statisztika
Szükséges profil szint Bármilyen értékről alapértelmezett írányba. Alapértelmezettről bármilyen más érték irányába. ×
Szerződés sablon
Leírás
Jegyzetek
Teljesítési értesítés
Hozzásadás
Eltávolítás
Oklevél sablon

Tulajdonság Nem véglegesített kurzusban Nem okoz eredményvesztést Eredményvesztést okoz Véglegesített kurzusban
Kezdő dátum Módosítható, ha nincs senki a kurzusban.Jövőből jövőbe való változtatás nem okoz eredményvesztést. Ha vannak a kurzusban:- Végtelenről bármire való állítás.- Múltból régebbi múltba állítás.- Múltból jövőre állítás. ×
Vég dátum Az aktuális dátumtól jövőbeli dátum felé módosítható. Az aktuális dátumtól múltbeli dátum felé módosítom. / A végtelent módosítom valamilyen dátumra. Az aktuális dátumtól jövőbeli dátum felé módosítható.
Tanulói limit Nagyobb értékre módosítás.Kikapcsolás. (=0) Kisebb értékre módosítás. - Nagyobbra módosítás.- Kikapcsolás (=0)
Kód
Indítási URL × ×
Publikus
Meghívó sablon
Beiratkozás engedélyezése
LTI engedélyezése
Beirató szervezet felülírásának engedélyezése
Hozzáadás ✓ Hozzáadható application. ✓ Hozzáadható application és kiválasztható új létrehozott context.
Engedélyezett Minden szinten mindenirányba módosítható.
Részletek × Application szinten nem módosítható (nincs gomb).✓ Application context szintnél felugrik egy popup ablak: context_name, context_id, shared_secret
Kiválasztás Kiválasztható.
Eltávolítás El lehet távolítani. ×

Tulajdonság Nem véglegesített kurzusban Nem okoz eredményvesztést Eredményvesztést okoz Véglegesített kurzusban
Eredményszerzés kezdete Mai nap 00:00-tól későbbre állítás. Mai nap 00:00-tól korábbra állítás. Mai nap 00:00-tól későbbre állítás.
Eredényszerzés vége Felfelé módosítás végtelen dátumig (=0) Lefelé módosítás. Felfelé módosítás végtelen dátumig. (=0)
Kötelező befejezni Minden esetben. ×
Kötelező teljesíteni Minden esetben. ×
Bejárás alóli felmentés engedélyezése Minden esetben. ×
Teljesítés alóli felmentés engedélyezése Minden esetben. ×
Összesítő eljárás Minden esetben. ×
Bejárási súlyozás Minden esetben. ×
Teljesítési súlyozás Minden esetben. ×
Nettó tanulási idő (perc) Felfelé módosítás végtelen dátumig. Lefelé módosítás. Felfelé módosítás végtelen dátumig.
Várható tanulási idő
Átlag idő
Minimum idő Minden esetben. ×
Bruttó tanulási idő (perc) Felfelé módosíthatás végtelen dátumig. (=0) Lefelé módosítás. - felfelé módosítás végtelen dátumig (=0)
Bruttó tanulási idő kezdőidőpontja Registration > Firstattempt Firstattempt > Registration Registration > Firstattempt> pending changes (status / state cache értékek újraszámolódnak)
Nettó tanulási idő felülírásának engedélyezése FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
Regisztrációs idő felülírásának engedélyezése
Mindig elérhető
Bruttó tanulási idő felülbírálásának engedélyzése FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE

Tulajdonság Nem véglegesített kurzusban Nem okoz eredményvesztést Eredményvesztést okoz Véglegesített kurzusban
Hozzáadás Csak súly nélküli és opcionális tananyag adható hozzá. Kötelező tananyag hozzáadása. Módosítható, de csak súly nélküli és opcionális tananyag adható hozzá.
Szerkesztés
Azonoístó × ×
Létrehozó × ×
Létrehozás dátuma × ×
Cím
Címke
Leírás
Jegyzetek
Index × ×
Kurzus × ×
Szülő × ×
Külső azonosító Bármilyen változtatás. Hozzáadni lehet, ha a kurzus objektum eredményszerzési időszakának kezdete a jelenben van.Olyan CO-t lehet hozzáadni, aminek még nem kezdődött el az eredményszerzési időszaka.
Típus Hozzáadni lehet, ha a kurzus objektumeredményszerzési időszakának kezdete ajelenben van.
Szolgáltatás azonosító Másik Application választása. Hozzáadni lehet, ha a kurzus objektumeredményszerzési időszakának kezdete ajelenben van.
Tech. profil -
Eredményszerzés kezdete Mai nap 00:00-tól későbbre állítás. Mai nap 00:00-tól korábbra állítás. - a mai nap 00:00-tól felfelé állítást___viszont ez nem így van, hanemsemmilyen adattal nem menthető, és a szervertől nem helyes szöveggel jön hibaüzenet:„the 'result start date' can not be in the past for ongoing courses
Eredményszerzés vége Felfelé módosítás végtelen dátumig (=0) Lefelé módosítás. - felfelé módosítás végtelen dátumig (=0)későbbi időpontra változtatható, de a jelennél régebbire nem. Ha súlytalan a CO, üresbe bármi beírható. Ha nem súlytalan a CO, üresbe semmi nem írható
Kötelező befejezni Minden esetben. ×
Kötelező jól teljesíteni Minden esetben. ×
Bejárás alóli felmentés engedélyezése Minden esetben. ×
Teljesítés alóli felmentés engedélyezése Minden esetben. ×
Összesítő eljárás Minden esetben. ×
Bejárási súlyozás Minden esetben. ×
Teljesítési súlyozás Minden esetben. ×
Netó tanulási idő (perc) Felfelé módosíthatás végtelen dátumig. (=0) Lefelé módosítás. - felfelé módosítás végtelen dátumig (=0)növelhető, ha már volt beírva érték (a bruttó tanulási idő értéke főlé is növelhető), és a beírt érték 0-ra is javítható (= végtelen) 0-ról nagyobb számra nem módosítható
Várható tanulási idő
Átlag idő
Minimum idő Minden esetben. ×
Bruttó tanulási idő (perc) Felfelé módosíthatás végtelen dátumig. (=0) Lefelé módosítás. - felfelé módosítás végtelen dátumig (=0)
Bruttó tanulási idő kezdőidőpontja Registration > Firstattempt Firstattempt > Registration Registration > Firstattempt> pending changes (status / state cache értékek újraszámolódnak)
Nettó tanulási idő felülbírásálásnak engedélyezése FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE >TRUE
Mindig elérhető
Bruttó tanulási idő felülbírálásának engedélyzése FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE
Rejtett tananyag
Nyugalom megzavarására alkalmas tartalom
Hozzáadás ×
Eltávolítás
Bejárás Bármelyik irányba módosítható. Bármelyik irányba módosítható.
Teljesítés Bármelyik irányba módosítható. Bármelyik irányba módosítható.