Tanulási beállítások

A struktúrapanelben található Tananyagbeállítások / content configuration menüben az alábbi beállítások a publikálás folyamata során olvasódnak be, és a publikált (vagy exportált) tananyag SCORM szabványos működésére, a tanulásra és a tanulási eredmények rögzítésére vannak hatással. Jellemzően tananyagszintűek, vagyis a publikációk között nem változnak.

A tananyagszerkesztőben az egymásba ágyazott blokkok közül egyiknek sincs kiemelt jelentőssége, de az LMS-be való publikáláshoz ki kell jelölni a leckéket, azaz az önálló tanulási egységet képező SCO-kat. A leckeszint / lesson level mezőben állítható be, hogy a (gyökérelemhez képesti) 1., 2. vagy 3. szintű struktúraelemekből képeződjenek a SCO-k.

Lehetséges, de nem ajánlott a SCO-k oldal szinten való meghatározása. A legjobb, ha 25-45 perces tanulási alkalomnak megfelelő blokkokat jelölsz meg leckeként.

Az itt meghatározott leckeszint fogja meghatározni a tananyaglejátszó felület címsorában megjelenő leckecímet.

A tananyagok bejárásának háromféle módja lehet:

 1. Szabadon bejárható (None)

  Ha a Content Configuration panelen a None értéket választjuk, akkor tanulás közben nem lesz megkötve, hogy milyen sorrendben kell teljesíteni az oldalakat és a leckéket, a tananyag szabadon bejárható.

  A tartalomjegyzék és a láblécen található nyilak segítségével is szabadon lehet navigálni a tananyagon belül:

 2. Lecke szinten lineáris (Lesson - linear)

  Ha ezt a módot állítjuk be, akkor leckén belül szabadon bejárhatóak az oldalak, viszont a leckék csak abban a sorrendben járhatóak be, ahogy a struktúrában követik egymást, azaz leckén belül minden oldalnak teljesítetté kell válni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a következő leckére. Ebben az esetben a tanuló sem a tartalomjegyzék, sem a tanulói felület láblécében található nyilak segítségével nem tud navigálni a még nem teljesített leckék oldalaira, viszont szabadon navigálhat a már teljesített leckék oldalai, és az aktuális lecke oldalai között.

  Ebben a tananyagban lecke szintű lineáris bejárási mód lett beállítva. Látható, hogy az első lecke oldalai szabadon bejárhatóak, a későbbi leckék (1.3, 1.4, stb.) viszont inaktívak.

  Az 1.3-as lecke akkor válik bejárhatóvá, amikor az 1. lecke minden oldala teljesítetté vált:

 3. Oldal szinten lineáris (Page - linear)

  Ha ez a mód van beállítva, csak abban a sorrendben haladhat a tanuló, ahogy az oldalak a leckéken belül követik egymást. Akkor léphetünk tovább a következő oldalra, ha az adott oldal teljesítetté vált. Ha egy lecke minden oldala teljesítetté vált, akkor léphetünk tovább a következő lecke első oldalára. Ebben az esetben a tanuló sem a tartalomjegyzék, sem a tanulói felület láblécében található nyilakkal nem tud a nem teljesített oldalak között navigálni. A teljesített oldalak között viszont szabadon navigálhat.

  Ebben a tananyagban oldal szintű lineáris bejárási mód lett beállítva. Látható, hogy amíg az 1.1-es oldal nincs teljesítve, addig a tanuló nem navigálhat el az oldalról, minden más oldal és lecke inaktív.

A tananyagok bejárásának módja egymástól függetlenül állítható:

A tananyagok alapértelmezetten mindhárom tanulási környezetben szabadon bejárhatók. Ha azt szeretnénk, hogy a tananyag lecke vagy oldal szinten lineáris bejárású legyen, akkor a legördülő menüből a None értéket állítsuk át Lesson - linear vagy Page - linear helyzetűre, attól függően, melyik módban milyen bejárást szeretnénk lehetővé tenni.

Ezzel a beállítással tehát azt tudjuk szabályozni, hogy a különböző módokban (hiteles, nem hiteles, illetve előnézet) a felhasználó milyen bejárási móddal találkozik. Arról hogy egy adott kurzusnak milyen legyen az alapértelmezett hiteles mód / for credit értéke, illetve a kurzusba beiratkozó felhasználók milyen módon tudják bejárni a tananyagot, a Hiteles mód c. fejezetben lehet bővebben olvasni. Ugyanitt lesz szó arról is, hogy pontosan mit jelent a hiteles / nem hiteles mód, és milyen tanulási helyzetekben érdemes használni őket.

A követési (tracking) beállítások az interakciók mentését szabályozzák. Az alapértelmezettől való eltérés erősen megterheli a rendszert, ezért nem javasolt.

Az alapértelmezett státusz / status beállítás esetén a rendszer csak az interakciók (lapozás és tesztfeladatok) legfrissebb állapotát rögzíti, változás esetén azt fölülírja. Naplózás / journaling beállítás esetén minden korábbi állapot is mentésre kerül.

Ha naplózás / journaling sémában történik a követés, akkor egymástól független paraméterekként beállítható, hogy az egyes interakciókat (a lapozást, az utóteszteket és a zárótesztet) rögzítse-e a rendszer.

A beállítás a naplózás esetén az egy SCO-hoz rögzített interakciók maximális számát befolyásolja. Mivel a szabvány szerint egy SCO interakcióinak maximális száma 250, ezért az alapértelmezett beállítás is ez, de ez a szám mindkét irányba módosítható.

Alapértelmezetten egy oldal vagy szakasz feladatai csak evaluate eseményre értékelődnek ki.

A feladat értékelés: automatikus / excercise evaluate: automatic paraméter bekapcsolásával a rendszer automatikusan kiértékeli a szakasz váltás / item change esemény hatására a szakaszon található feladatot. Ebben az esetben nem jelöljük a jó megoldást és és correct / incorrect kioldók sem oldódnak ki, hiszen utána azonnal megtörténik a szakasz váltás.

Ha a feladat értékelés: automatikus / excercise evaluate: automatic beállítás nincs bekapcsolva, akkor a feladat csak egy kiértékel / evaluate esemény hatására fog kiértékelődni. Ha ez nem történik meg, akkor a teszt nem biztos, hogy kiértékelt tud lenni és így nem jelenik meg a kiértékelés (failed / success) szakasz sem, az oldal sem lesz teljesített. Ebben az esetben tehát a szakasz váltás / itemChange esemény előtt mindenképp futtatnunk kell egy kiértékel / evaluate eseményt.

Alapértelmezetten a tananyagban található utótesztek és a záróteszt pontértéke adja meg a tananyag eredményét. Az eredményfeladás: záróteszt / result rollup: final test only paraméter bekapcsolása esetén azonban a teljesítettségbe csak a záróteszt eredménye számít bele.

A SCO completion egy kísérleti beállítás, amelyre akkor lehet szükség, ha egy korábban flash tananyaglejátszóval publikált tananyag új nagyverzióját HTML lejátszóval akarod publikálni, és a nagyverziót nem csak az új tanulók kapják meg, hanem a folyamatban lévő vagy lezárt tananyaggal rendelkező tanulók is. Bár a lejátszókliens változtatása miatt a SCO-k azonosítója megváltozik, ám ha a verziók között strukturális változtatás nem történt, akkor a beállítás segítségével a lejátszó le tudja kérni és meg tudja őrizni a teljesítési adatokat. Mivel ilyen migrációs művelet végrehajtása megterhelő és sok hibalehetőséggel jár, ezért nem ajánlott, így a beállítás használata sem javasolt.