Az e‑learningről

Az e‑learning általánosságban számítógépes infrastruktúrán, valamilyen célszoftver segítségével megvalósított oktatást jelent. Fontos, hogy az e‑learningre ne úgy gondoljunk, mint egy képernyőn olvasható könyvre (e‑book), hanem egy önálló módszerekkel rendelkező oktatási rendszerre.

Az e‑learning rendszer leginkább egy számítógép alapú iskola vagy távoktatási forma, amely támogatja:

A munkahelyi oktatás korszerű, hatékony módszere az elektronikus oktatás. Az e‑learning tananyag rugalmas és strukturált formában közvetíti az információt, a tudást. Feldolgozása időben szabadon, nem feltétlenül helyhez kötve történik.

Az e‑learning nem csak a tudás átadásának, de az ellenőrzésének, számonkérésének is hatékony eszköze. Az önkiértékelő tesztek segítségével a tanulók saját tudásukat is felmérhetik, az eredményekből pedig részletes kimutatások készülnek, melyek segítségével az oktatók pontosan követhetik és ellenőrizhetik a tanulás folyamatát.

A tudásanyag digitális előállítása és tárolása különösen alkalmassá teszi az e‑learninget arra, hogy az oktatási anyag a gyorsan változó körülmények között is mindig aktuális, naprakész információforrás lehessen.

A korszerű internet alapú elektronikus oktatást három fő informatikai építőelem segítségével lehet megvalósítani. A fejezetben ezekről a fogalmakról lesz szó.

Azaz az oktatásszervezői rendszer (magyarul sokszor egyszerűen „keretrendszerként” hivatkoznak rá): feladata az oktatási programok szervezése, tanulók és oktatók nyilvántartása, tananyagok közvetítése a tanuló felé és az eredmények nyilvántartása.

Azaz tananyagfejlesztő eszköz vagy oktatási tartalommenedzselő eszköz: mindkét szoftver elsődleges feladata a tananyagok előállítása és publikálása az LMS-ek által feldolgozható formában. Az LCMS kiegészül oktatási tartalmak rendszerezésével és kollaborációt segítő funkciókkal. Míg a tananyagszerkesztők általában offline szoftverek az LCMS-ek szinte kizárólag online rendszerek. Ilyen LCMS rendszer a Nexius is.

Azaz az oktatási tartalom, vagy egyszerűen tananyag. Az elektronikus tananyagoknak a tartalmi és oktatás-módszertani követelményeken túl számos technikai követelménynek is meg kell felelnie, hogy az LMS-ek által befogadhatóvá váljanak, biztosítsák a tanulási folyamatok követhetőségét és megjeleníthetők legyenek internet böngésző szoftverek segítségével. A tananyagok kompatibilitását több szabvány és ajánlás biztosítja: ADL‑SCORM, AICC/CMI, IEEE‑LOM.