Tananyaglejátszó felület beállításai

A tananyaglejátszó felület bizonyos jellemzői Tananyagbeállítások / content configuration panelben megadhatók. Ezek a szerkesztői előnézetben, majd a [publikált tananyagban][publikált] lejátszáskor, tanulás közben fejtik ki a hatásukat.

A cím formátum / title format mezőben a tananyaglejátszó felület fejlécében található címsort lehet módosítani. címsor

A mező alapértelmezetten a {0} \ {1} \ {2} értéket veszi fel. A karakterláncban használt változók a tananyaglejátszón lecserélődnek a következőkre:

A tananyagszerkesztő 17.13.0 verziója előtt az {1} változó az oldalt közvetlenül befogadó blokk címét jelenítette meg.

A kapcsolat e-mail / contact e-mail mezőben megadható az a kapcsolattartói e-mail cím, amelyre a komment (észrevétel) gombra kattintva a számítógép alapértelmezett levelezőprogramja a megjegyzéssel levelet küld.

Bár a gomb a szerkesztői előnézetben is működik, az itt megadott e-mail címre csak a [publikált][publikálás] tananyag fog hivatkozni.

A méretez / Scale mezőkben állítható, hogy hogyan méreteződjön a tananyaglejátszó a böngészőben rendelkezésre álló hely függvényében, tehát ha a lejátszóablak kisebb vagy nagyobb, mint a böngészőablak. Ezek csak megjelenítésbeli változtatások, tehát – az egyes UI elemek elhelyezkedésétől függetlenül – a funkcionalitás változatlan marad. A méretezés során a teljes lejátszóablak méretarányosan összemegy vagy nő.

A méretezés a böngésző zoom funkciójától függelen.

Tananyagmegjelenés a böngészőben 0.5 × 0.5 beállítással

Tananyagmegjelenés a böngészőben 2 × 2 beállítással

A tartalom igazítás / Content align választógombjaival beállítható, hogy középre (v-közép / middle) vagy a böngésző ablak tetejéhez (felső / top) legyen igazítva a tartalom. Vízszintesen minden esetben középre rendeződik, ez nem változtatható.

Középre igazítva

Felülre igazítva

A tartalom magasság / content height választógombjaival a tananyaglejátszó magasságán túllógó tananyagoldalak megjelenítését lehet választógombokkal beállítani.

A Háttér / Background mezőben kiválasztható a felület / Interface és a tartalom / content hátterének színe színtáblából vagy színkóddal. Alapértelmezetten a felület háttere szürke (E0E0E0), a tartalom háttere pedig fehér (FFFFFF).

Az oldalszámozás / page numbering jelölőnégyzet a tananyaglejátszóban megjelenített tartalomjegyzékben (flash lejátszó esetén a címsorban is) megjeleníti az oldalak és blokkok automatikus, hierarchikus számozását. Alapértelmezetten a paraméter be van kapcsolva

A Könyjelző / Bookmark beállítás jelenleg a html lejátszóban nem eredményez változást.

A tartalom / content jelölőnégyzet kikapcsolása esetén a tananyaglejátszófelület könyv ikonja és a tananyag címsor nem nyitják meg a tartalomjegyzéket.

A paraméter kikapcsolása esetén érdemes a gomb láthatóságát is kikapcsolni a kezelőgombok beállításaiban a visible jelölőnégyzet kikapcsolásával.

Azalapból nyitva / open by default jelölőnégyzet bekapcsolásával szabályozható, hogy a publikált tananyag a tanulóknál mindig úgy induljon el, hogy annak tartalomjegyzéke oldalra kinyitott állapotban van.

A navigáció / navigation jelölőnégyzet kikapcsolása esetén a tananyaglejátszó nem mutatja az alapértelmezett vagy egyedi navigációs gombokat.

A címkézés: engedélyez / tagging: enabled jelölőnégyzet bekapcsolása lehetővé teszi flash-es előnézetben az oldalak metaadatokkal való felcímkézését.

A fejléc / header mező ragadós / Sticky jelölőnégyzetének bekapcsolása esetén a fejléc automatikusan a böngészőablak felső pereméhez „ragad”, és ezt a pozícióját tartja meg, függetlenül attól, hogy a tartalom középre van-e rendezve, vagy sem. Amennyiben a tartalom középre van igazítva, akkor a fejléc és a középre igazított terület között a tartalom üres háttere jelenik meg.

"Ragadós" fejléc

Nem "ragadós" fejléc

Amennyiben az auto görget / auto scroll paraméter nem 0-ra van állítva, akkor a tananyagoldal képernyőn épp nem látszó részén történő esemény esetén a tananyaglejátszó automatikusan az adott elemhez navigál, a számértéknek megfelelő pixelmagasságig. 0 értékre állítva a funkció ki van kapcsolva, tehát a tananyaglejátszó nem fog az adott elemhez görgetni.

A görgetősáv / scrollbar két beállítása elérhető:

Ha az előzmények / history funkció engedélyezve van, akkor a lejátszó rögzíti a navigációs előzményeket.

Alapértelmezetten a paraméter be van kapcsolva.

Az Oklevél / certificate funkció engedélyezése lehetővé teszi oklevél generálását és letöltését a tananyaglejátszóból. A funkció az ajánlott HTML lejátszóklienssel nem működik, az oklevél csatolása és letöltése az oklevél megvalósítható.

Alapértelmezetten a tananyaglejátszó szól, ha egy tananyagoldalról annak teljesítése nélkül navigál el a tanuló. A teljesítettség: lapozáskor figyelmeztet / Completion: alert on turn page paraméter kikapcsolásaval ez megszüntethető. Ez csak vizsgafelkészítő tananyagok esetén javasolt.

Szószedet használata esetén a Kulcsszó rendezés: címke alapján / keyword sort: by label funkció bekapcsolása teszi lehetővé a szócikkek ABC rendben való csoportosítását és megjelenítését. Enélkül a rendszer a szócikkeket megjelenésük sorrendjében listázza egymás alá. A kulcsszó max / max keyword mező mellett megadott szám a szójegyzék bekapcsolásakor megjelenített elemszámot szabályozza - a többi elemre a kezdőbetű alapján lehet rákeresni.

A kulcsszavak maximalizálásával gyorsabb működés érhető el nagy elemszámú szójegyzék megnyitása esetén is.

A Tanulás figyelm. / over study warn. paraméterrel beállítható, hogy a rendszer hány perc után figyelmeztesse a tanulót, hogy tartson szünetet. Értéke alapértelmezetten 45 perc, maximálisan a 1440 percet vehet fel, és öt perces lépésenként állítható.

Az alapértelmezett kezelőgombok módosthatók, a láblécen pedig egyedi működésű gombokat is létre lehet hozni. Ezek beállítására az alábbi lehetőségek vannak:

A gombhoz csatolható ikonok eredeti méretben jelennek meg, nem méretezhetők. A javasolt képformátum 24 × 24 pixel nagyságú png.