Státuszjelző információk a tartalomjegyzékben

A tartalomjegyzékben kirajzolódik a modul struktúrája, amely különböző módon jelöli a megtekintett, átlapozott és még el nem ért oldalakat. Az egyes oldalak és blokkok státusza tájékoztatja a tanulót arról, hogy a modulban pontosan hol tart, annak mekkora részét végezte már el, és még mit kell teljesítenie, esetleg megismételnie.

A státuszokat a rendszer folyamatosan rögzíti, az ezek alapján készülő statisztikák sokkal pontosabb képet adnak a tanulás folyamatáról, mint egyetlen pontszám vagy érdemjegy.

Egy modul akkor számít elvégzettnek, ha minden struktúraelemnek valamilyen elfogadott / teljesített státusza van. Elfogadott státuszt kétféleképpen kaphat egy oldal. Ha rálapoz a tanuló és teljesíti a feltételeket, vagy ha sikeresen kitölt például egy elő-felmérő, blokkzáró vagy tananyagzáró tesztet.

A státuszok akkor is kirajzolódnak a tartalomjegyzékben, ha lektorként nyitod meg azt, csak nem tárolja el őket a rendszer. Ez azt jelenti, hogy ha a tananyag lektorálását a felénél abbahagyod és kilépsz, a következő belépésnél nem fog emlékezni a rendszer, hogy hol hagytad abba az olvasást.

Nézd meg, hogyan jelöli a Nexius ezeket a státuszokat a tartalomjegyzékben.

A fenti információk csak akkor kerülnek mentésre a rendszerben, ha az exit gombra kattintva zárod be a felületet. Ilyenkor a legközelebbi belépésnél ugyanott folytathatod a tanulást, ahol abbahagytad. Ha csak bezárod az ablakot, a böngészőt, akkor a rendszer nem menti el az eredményeidet.

Az előző részben néhány ikon jelentéséről már olvashattál. Nézzük át az összes ikont, amivel az egyes oldal- és teszttípusok esetében találkozhatsz:

ikon megnevezés leírás
Zöld pipa és oldal ikon jelzi a sikeresen kitöltött teszteket és az elvégzett tartalmi oldalakat.
Szürke pipa és oldal ikon jelöli az elfogadott, de nem látogatott oldalakat és teszteket (Pl.: ha nem nyitottad meg az oldalakat, de sikeresen kitöltötted a tananyagzáró tesztet.), vagy a sikertelenül kitölött gyakorló vagy elő-felmérő teszteket.
Zöld mappa jelzi azokat a blokkokat, melyeknek minden eleme teljesített státusszal rendelkezik.
szürke mappa a jelzett blokkokban vannak olyan oldalak, melyek nem elfogadott státuszúak.

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk az összes struktúraelem státuszát. A különféle teszttípusokról egy későbbi blokkban lesz szó.

Ne ijedj meg, a táblázat nem része a kötelezően megtanulandó részeknek, inkább csak összefoglaló, áttekintő célzattal készítettük.

NEM TELJ.
nem látogatott
(not attempted)
NEM TELJ.
látogatott
(attempted)
TELJ.
befejezett
(completed)
TELJ.
eredményes
(passed)
blokk
nem látogatott

nem befejezett

befejezett
tartalmi oldal
nem látogatott

sikeres teszt hatására
(kivéve gyakorló teszt)

megtekintés
esemény hatására
elő-felmérő
pre
teszt

nem látogatott

sikertelen kitöltés

sikeres kitöltés
gyakorló
practice
teszt

nem látogatott

sikertelen kitöltés

sikeres kitöltés
blokkzáró
post
teszt

nem látogatott

sikertelen kitöltés

sikertelen záróteszt

sikeres kitöltés
tananyagzáró
final
teszt

nem látogatott

sikertelen kitöltés

sikeres kitöltés