Resource / tartalmi elem típus

A fejezet célja, hogy teljes körűen bemutassa a Nexius rendszerben létező metaadatokat. Egy átlagfelhasználó számára ezek az információk nem feltétlenül szükségesek, és azt javasoljuk, hogy a metaadatozás egyszerűsített fejezetével ismerkedj meg, ahol megtalálod az általunk javasolt metaadatozási módokat és pár hasznos tanácsot, ami megkönnyíti a metaadatokkal való munkád.

A metaadatok jelen kontextusban olyan adatok, amelyek tartalmi elemeket írnak le. Elsősorban a rendszerezés és a visszakereshetőség érdekében vannak jelen a Nexiusban, ugyanis idővel egyre több forrásanyag (fájl és sablon) kerül be a rendszerbe, emellett pedig párhuzamosan növekszik a tananyagok száma is.

Annak érdekében, hogy rövid- és hosszútávon egyaránt rendszerezhetőek és kikereshetőek legyenek az elemek, célszerű megadni a többféle logika szerint egymásra épülő metaadatokat.

A metaadatokkal kapcsolatos legfontosabb inormációkat összegyűjtöttük a Resources fül bemutatásánál, ahol leginkább gyakorlati információkat és tanácsokat kaptál a legfontosabb metaadatok használatáról.

Ebben a modulban viszont részletesen bemutatjuk a metaadatok hierarchiáját, és minden metaadatnak megtalálod a pontos definícióját is. Minderre akkor van szükséged, ha teljeskörű ismeretekre vágysz a metaadatokkal kapcsolatban. Egyébként javasoljuk, hogy használd az előbb említett fejezetben leírt ismereteidet.

Egy adatot többféle szempont szerint lehet további adatokkal ellátni.

Mindenképpen jó, ha többféle logikai rendszert alakítunk ki, mert a keresési lehetőségek száma is eszerint nő.

Nem úgy, mint például a mappákkal történő rendszerezés esetében, ahol a mappastruktúra kialakításakor csak egy szempont szerint rendszerezhetünk, és egy adott fájlt csak egy mappába tehetünk bele.

A cél tehát a Nexiusban az, hogy a különféle tartalmak (forrásanyagok, tananyag elemek) minél jobban, és minél több szempont szerint legyenek rendszerezve, hiszen így tudjuk őket a leghatékonyabban keresni és felhasználni.

A metaadatok segítségével mindez maximálisan megvalósul. Először nézzük, hogy általában milyen nagyobb csoportokba rendszerezhetjük a metaadatokat:

Ezeket a metaadatokat egyrészt a felhasználók adják meg, másrészt pedig a szoftver működése közben generálja őket. A kereshetőség szempontjából legfontosabb metaadatokat a szerkesztők viszik fel a rendszerbe.

Nem nehéz belátni, hogy egy fájl Nexiusba történő feltöltésének metaadatok megadása nélkül nincs túl sok értelme, hiszen a továbbiakban lehetetlen lesz újra megtalálni. A metaadatozás tehát fontos, és ugyanilyen fontos az egyeztetés a szerkesztők között is, hogy a rendszerezés jól megtervezett módon és következetesen történjen.

A Nexius metaadat sémája logikailag követi a Dublin Core (DC) és IMS/IEEE Learning Object Metadata (LOM) rendszereket. Ahol lehet, feltüntetjük a megfeleltetéseket.

A Resource egy olyan metaadat típus, amely a rendszerben felhasználható tartalmi elemeket jellemzi. Minden entitás, ami az elemtárban kereshető és felhasználható az oldalak szerkesztésénél, rendelkezik a Resource tulajdonságaival.

A Resource a Keyword-ből származik, így rendelkezik az összes olyan attribútummal, amit a kulcsszavaknál leírtunk. Tehát tartozik hozzá:

Ezen kívül pedig a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

szöveg típusú tulajdonság DC.Identifier LOM.General.Identifier.Entry vagy LOM.Technical.Location

Az adott tartalmi elem internetes elérési útvonala, azaz URL-je. Ez az elérési útvonal lehet a szerkesztő által megadott, vagy pl. feltöltött fájlok esetén a rendszer által generált. Bizonyos entitásoknak pedig jellemzően nincs internetes címe, például az offline hivatkozásoknak. Az url használatára a legjobb példa a külső weboldalakra készített hivatkozások.

Például létrehozhatunk egy online Resource-t, ami a Wikipedia weboldal egyik szócikkére mutat, ilyenkor az url mezőbe kerül pl.: http://en.wikipedia.org/wiki/Elearning.

szöveg típusú tulajdonság DC.Title LOM.General.Title

A jellemezni kívánt forrásanyag eredeti címe. Ez a mező sokszor megegyezik a label tartalmával, a különbség abból adódhat, hogy a label egy belső használatú megnevezés, míg a title az adott tartalmi elem hivatalos címe.

Keyword típusú tulajdonság 1-1 kapcsolat

A szerkesztők számára elérhető és látható, tartalmi jellegű kategorizálás. A jellemezni kívánt forrásanyagot pontosan egy tartalmi kategóriába rendezi. Kategóriákat létrehozhatunk például egy tananyagcsoport sablonjai számára.

ResourceType típusú tulajdonság 1-1 kapcsolat

A forrásanyag formai típusát meghatározó tulajdonság. A Resource típusok csak a szoftver frissítésével módosíthatók vagy bővíthetők. Jelenleg definiált típusok:

A Nexius a legtöbb esetben automatikusan generálja a típust és később nem változtatható meg. Kötelező elem, tehát Type nélkül nem jöhet létre Resource. A Resource típusok és a tartalomtípusok között van összefüggés:

Példa: ha feltöltünk egy pixelgrafikus képet, az automatikusan egy bitmap típusú resource lesz.

User típusú tulajdonság 1-1 kapcsolat DC .Contributor LOM.LifeCycle.Contribute.Entity (role = editor or technical implementer)

A Contributor az a személy, aki közreműködött az adott resource létrejöttekor, tehát aki fölvitte a rendszerbe az adott elemet, például egy szerkesztő. (Ez nem jelenti, hogy ő lenne a szerzője.)

Például, ha Pápai Lujza nevű felhasználó létrehoz egy online hivatkozást egy külső weboldalra, akkor ő lesz az a közreműködő személy, aki az adott tartalmi elemet létrehozta, de nem ő az a személy, aki a hivatkozott weboldal szerzője.

Továbbá a közreműködő személy speciális jogosultságot is jelent a teljes tananyagokat leíró metaadatok esetén, mivel a contributor-nak joga van más felhasználóknak is különböző jogosultságot adni.

Dátum-Idő típusú tulajdonságok összessége DC.Date LOM.LifeCycle.Contribute.Date

A leírt tartalmi elem életciklusának főbb időpontjai.

Egy tartalmi elem kiadásának (publikálás, export) időpontja.

A rendszer által generált dátum (amit nem lehet megváltoztatni), ami azt mutatja, hogy mikor jött létre az adott entitás.

A rendszer által generált dátum, ami azt mutatja, hogy mikor lett utoljára módosítva az adott entitás,

Kitölthető mező, eddig a dátumig érvényes az adott tartalmi elem, ha nem adunk meg semmit, akkor értelemszerűen a végtelenségig.

Például: a lista struktúrában publikált oldalak a felhasználók számára az issued és a valid időpotok között jelennek meg.

numerikus és szöveges típusú tulajdonságok összessége DC.Extent LOM.Technical.Size és LOM.Technical.Duration

A jellemezni kívánt entitás méretére vonatkozó információk 4+1 paraméter segítségével.

A jellemezni kívánt entitás magasságára vonatkozó érték, pixel méretben.

A jellemezni kívánt entitás szélességére vonatkozó érték, pixel méretben.

A jellemezni kívánt entitás fájlméretére vonatkozó érték, byte-ban.

A jellemezni kívánt entitás lejátszási idejére vonatkozó érték, másodpercben.

Keyword típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC.Subject LOM.General.Keyword vagy LOM. Classification

Az adott tartalmi elemet jellemző címkék. Mivel a címkék hatásköre lokális, leginkább tananyagon belüli kereshetőségre lehet használni. Az összes lehetséges címkét a tartalomhoz kapcsolódó metaadat tartalmazza, míg egyes oldalakra elhelyezhetünk az arra jellemző címkéket, amely alapján az adott oldalak szűrhetők, kereshetők a struktúrából (jelenleg csak lista struktúrában).

Például felvetjük a tananyaghoz a következő címkéket: bevezetés, definíció, új ismeret, kidolgozott példa, gyakorlás, majd az egyes oldalakra elhelyezzük azokat a címkéket, amelyek arra az oldalara jellemzőek. Ezek után lehetőség van például az összes gyakorlás címkéjű oldal listázására.

Keyword típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC.Subject LOM.General.Keyword vagy LOM.Classification

Pontosan ugyanúgy működik, mint a tag, azért hoztuk létre ezt a tulajdonságot, hogy két különböző szempontrendszer szerint, két különálló névtérrel lehessen a tananyagoldalakat címkézni vagy kulcsszavazni.

Keyword típusú tulajdonság 1-N kapcsolat

A szószedet egy kategória/tananyag érvényességű Keyword típus, ami azt jelenti, hogy a kategória szinten rögzített szómagyarázatok valamennyi kategória alá tartozó tartalomban, a tananyag szinten létrehozott szómagyarázatok pedig az adott tananyagban felhasználhatók és egységesek. Jelenlegi működése szerint oldalakhoz is lehet kapcsolni a szószedet bejegyzéseket (glossary entry), amiket egy esemény segítségével tudunk jeleníteni a felhasználók számra.

User típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC .Creator LOM.LifeCycle.Contribute.Entity

Az adott tartalmi elem szerzője, azaz az a személy, aki a szerzői jogokkal rendelkezik. Ez sokszor nem azonos a Contributor-ral, aki közreműködött abban, hogy a tartalom e‑learning formába kerüljön.

Resource típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC .Relation LOM.Relation.Resource

Hivatkozás a jellemezni kívánat entitáshoz tartalmilag kapcsolódó másik elemre (forrásanyagra). A tartalmi kapcsolat további olvasnivaló jellegű, tehát olyan dokumentumokra mutat, amelyek az adott témát részletesebben tárgyalják. Leggyakrabban külső weboldalakra (online resource) vagy csatolt szöveges dokumentumokra hivatkozunk így.

Resource típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC .Relation LOM.Relation.Resource ('is based on' jellegű)

Hivatkozás olyan tartalmi elemre, amelyet a jellemezni kívánt entitás létrehozásakor forrásanyagként felhasználtunk.

Például, ha a tananyagoldalon szerepel egy prezentáció diájának vektorgrafikus képe, akkor érdemes lehet az adott oldalhoz forrásanyagként csatolni magát a prezentáció fájlt, hogy későbbi módosításoknál is elérhető legyen.

Internet Media Type, csak olvasható tulajdonság DC.Format LOM.Technical.Format

A fájl típusának megjelölése az Internet Media Type besorolás szerint. A formátum tulajdonság a fájl feltöltésekor automatikusan beállítódik és a szerkesztőknek nincs lehetősége ezt módosítani.

Igaz-hamis típusú tulajdonság

Azokat a fájlokat jelöli, amelyek a rendszerben szerepelnek, de keresési eredményként nem jöhetnek fel.

Ilyenek például a feltöltött pixelgrafikus képek generált ikonjai, illetve az átméretezett képfájl változatok.

Igaz-hamis típusú tulajdonság

Ezt a paramétert jelenleg nem használjuk.

Resource hivatkozás

Annak a Resource az azonosítóját tároljuk itt, amiből származik az adott fájl. Két létező felhasználási területe a pixelgrafikus képek átméretezéséhez és az ikonokhoz köthető. Az átméretezett képnek felírja a származási helyét és a későbbiekben így fogja tudni, hogy miből jött létre.

szöveges típusú tulajdonság

Külső rendszerek által használt, felhasználó által megadható azonosító.