Jogosultsági szintek

A tananyaghoz kapcsolódóan a következő jogosultság típusok oszthatók egy vagy több felhasználó részére.

User típusú tulajdonság 1-N kapcsolat DC .Contributor LOM.LifeCycle.Contribute.Entity (role = editor)

Azok a felhasználók, akik szerkesztés céljából megnyithatják a tananyagot. Tartalomszintű jogosultságállítási metaadat.

User típusú tulajdonság 1-N kapcsolat LOM.LifeCycle.Contribute.Entity (role = validator)

azok a felhasználók, akik a tanulói felületen keresztül megtekinthetik és lektorálhatják a tananyag legfrissebb (szerkesztői) verzióját. Tartalomszintű jogosultságállítási metaadat.

A tananyag Contributor-a rendelkezik az összes jogosultsággal, amivel a szerkesztő és lektor rendelkeznek. A tananyag metaadatai között még állítható a creator adatmező is, amely felhasználói jogosultságot nem jelent a tananyagra vonatkozólag, csak egy hivatkozás azokra a személyekre, akik a tananyag szerzői.