Keyword / Kulcsszó típus

A Keyword egy rendszerben regisztrált, egyedi azonosítóval rendelkező kifejezés, amelyet leginkább tartalmi elemek leíró adataiként használunk. A Keyword-ök a rendszerben jelentés szerint csoportosítva vannak. Attól függően, hogy egy kulcsszó melyik csoportba tartozik, beszélhetünk különböző kulcsszó típusokról,

Például: nyelv.

A Nexiusban a metaadatok rendszerének alap építőeleme a Keyword (kulcsszó). Minden egyéb metaadat a Keyword-ből származik. Ez azt jelenti, hogy minden olyan tulajdonsággal, amivel a Keyword rendelkezik, rendelkeznek az abból leszármazó entitások is.

A Keyword tehát alkalmas arra, hogy tartalmi elemeket bizonyos kulcsszó hozzárendelésekkel jellemezzen. Egy tartalmi elemet leíró metaadathoz többféle típusú kulcsszó is kapcsolódhat és maga a kapcsolat számossága is kétféle lehet:

A keyword típusoknak van továbbá egy érvényességi köre is, amely azt jeleni, hogy az ahhoz a típushoz tartozó kulcsszavak a rendszeren belül hol használhatók fel, ennek két változata van:

Az érvényességi körnek van egy másik hatása is, a globális érvényességű kulcsszavakat csak azok a felhasználók szerkeszthetik, akiknek az egész rendszerre van szerkesztési jogosultságuk.

Egy keyword-öt leíró tulajdonságok pedig a következők:

szöveg típusú tulajdonság

Az a szöveges kifejezés, amit maga a kulcsszó képvisel. Például a szószedet típusú keyword esetén a label értéke lehet bármilyen fogalom megnevezése.

szöveg típusú tulajdonság DC.Description LOM.General.Description

Az a címkénél hosszabb szöveges leírás, amely a kulcsszó jelentését magyarázza vagy a szabad szöveges kereshetőségét bővíti. Például a szószedet típusú keyword esetén, ebbe a mezőbe kerül az adott kifejezés részletes szómagyarázata.

Keyword típusú tulajdonság 1-1 kapcsolat DC.Description LOM.General.Description

Az a nyelv, amelyen az adott kulcsszó címkéjét és leírását megírták. Például, ha egy szószedet típusú keyword címkéjének azt adjuk meg, hogy hiúz, akkor ennek a kulcsszónak a nyelv tulajdonságához a magyar nyelvet reprezentáló kulcsszót kell rendelni.

A metaadat szinten nyilvántartott nyelv alapértelmezett értéke megegyezik a felület használati nyelvével.

Resource típusú tulajdonság 1-1 kapcsolat

Az adott kulcsszó vizuális megjelenítését segítő, ikon jellegű kép. A rendszerbe regisztrált kulcsszavak nagy többségének nincs ikonja, de néhány esetben jól jöhet például: