Tanulói felület

Regisztráció és belépés után a tanuló a Képzésmenedzsment rendszer tanulói felületére lép be. A tanulói felület szolgál arra, hogy a tanuló megtekintse, kezelje és elindítsa a kurzusait. Adminisztrátori jogosultságú felhasználó esetén az adminfelület is elérhető a tanulói felületről.

Regisztráció Bejelentkezés Tanulói felület Beiratkozás Kurzus Tananyag Tananyaglejátszó

A fejlécben szereplő menüpontok:

A Kurzus menüpont almenüpontjai a vízsszintes menüsorban:

A láblécben szereplő menüpontok:

A tanulói felület menüje

A tanuló a kurzusait a Kurzusaim / Courses menüpontban található füleken találja. Belépés után automatikusan az Aktuális / Active kurzusfül nyílik meg.

Itt találhatók azok a kurzusok, amelyeket a tanuló tanulhat és elvégezhet. Ennek feltétele, hogy be van iratkozva és az eredményszerzési időszak már elkezdődött, de még nem zárult le.

A tanuló teljesített kurzusai is ezen a fülön szerepelnek mindaddig, amíg a tanuló számára az eredményszerzési időszak le nem jár. Ebben az időszakban a kurzus teljesítése után is tudja a tanuló javítani az eredményeit. A határidő lejárta után a kurzus átkerül a Lezárt kurzusok közé. A sikeresen teljesített kurzusok az eredményszerzési időszak alatt mindenképp, annak lezárulása után beállítástól függően továbbra is indíthatók. A kurzus címe melletti zöld pipa és a Sikeres / Successful felirat jelzi a tanulónak, hogy mely kurzusokat végezte már el.

A Hamarosan / Upcoming fülön találja a tanuló azokat a kurzusokat, amelyekre beiratkozott, de a tanulást csak később tudja megkezdeni, mert a kurzus eredményszerzési ideje még nem kezdődött el. Az Információk gombra kattintva a tanuló a kurzus információs ablakát nyitja meg, ahol további kurzusadatokat talál.

 • Nem indított/Not attempted, ha a tanuló az adott kurzust még nem indította el,
 • Folyamatban/In progress, ha már megkezdte a tanulást,
 • Sikeres/Successful, ha sikeresen teljesítette a kurzust,
 • Nem indítható/Unavailable, ha a tanuló beiratkozott, de még nem tudja megkezdeni a tanulást,
 • Sikertelen/Failed, ha a tanuló a megadott határidőn belül nem teljesítette a teljesítési feltételeket,
 • Meghívás/Invited, ha a tanuló a kurzusra meghívót kapott, amelyet még nem fogadott el,
 • Választható/Optional, ha a kurzus nyilvános és a tanuló beiratkozhat.

Az Ajánlott/Recommended fülön a tanuló olyan kurzusokat talál, amelyekre meghívót kapott. Az itt található kurzusokban a tanuló a Beiratkozás / Enrollment gombra kattintva tud részt venni. A kiválasztott kurzus ekkor átkerül az Aktuális / Active fülre. A kurzusfülön megjelenő információk a beiratkozásról való döntésben, a meghívó elfogadásával hivatottak segíteni a tanulót. A Beiratkozás / Enrollment gomb mellett található lefelé mutató nyílra kattintva elérhető a kurzus Információ almenüpontja, valamint a meghívás elutasítására is lehetőség van.

A Választható / Optional fülön azokat a kurzusokat találja a tanuló, amelyek egy (vagy több) kampány révén váltak elérhetővé. Ezekre a kurzusokra a tanuló szintén beiratkozhat a Beiratkozás /Enrollment gombra kattintva, ekkor a kurzus az Aktuális fülre kerül. A kurzusfülön megjelenő információk a beiratkozásról való döntésben hivatottak segíteni a tanulót.

A Beiratkozás / Enrollment gomb mellett található lefelé mutató nyílra, vagy a kurzus címére kattintva elérhető a kurzus Információ almenüpontja.

A Lezárt / Closed fülön azok a kurzusok szerepelnek, amelyekre a tanuló beiratkozott, de a kurzus időbeli feltételei miatt további eredményt már nem szerezhet, függetlenül attól, hogy teljesítette-e a kurzust, szerzett-e benne eredményt, vagy esetleg meg sem kezdte a tanulást. A kurzus címe alatt a tanulással, eredményekkel kapcsolatos információk találhatók.

Beállítástól függően egyes tananyagok a kurzus lezárulása után is elérhetők. Ezeket a kurzusokat a Tovább a kurzusra / To Course gombbal el tudja indítani a tanuló, de az eredményét az LMS rendszer már nem menti, csak a tananyag.

Az kurzusok egy-egy szürke keretben jelennek meg. A keretben minden kurzus esetén szerepel:

 • a kurzus címe
 • ha a kurzus létrehozásakor meg lett adva, akkor a kurzus címkéje, alcíme
 • a kurzus létrehozáskor megadott kurzusprofilkép,
 • a kurzusszolgáltató szervezet

Kurzusadatok

Ezeket az adatokat a kurzus létrehozásakor vagy a kurzus létrehozása után a kurzus Általános fülén lehet megadni.

Általános kurzusadatok megadása

Minden kurzusnál megjelenik a kurzus állapota, amely lehet:

 • Nem indított / Not attempted, ha a tanuló az adott kurzus egyetlen tananyagát sem indította el,
 • Meghívás / Request, ha a tanuló meghívás útján vált jogosulttá a kurzusra (ebben az esetben a kurzus az Ajánlott kurzusfülön található),
 • Választható / Optional, ha a kurzus a Választható fülön található, mert a tanuló kampányon keresztül került kapcsolatba a kurzussal,
 • Nem indítható / Unavailable, ha a tanuló már beiratkozott, de még nem tudja megkezdeni a tanulást (ebben az esetben a kurzus a Hamarosan kurzusfülön található),
 • Folyamatban / In progress, ha már megkezdte a tanulást, vagyis a kurzus valamely tananyagát már megnyitotta, de még nem teljesítette a kurzus összes követelményét
 • Sikeres / Successful, ha sikeresen teljesítette a kurzus minden követelményét,
 • Sikertelen / Failed, ha a tanuló a megadott határidőn belül nem teljesítette a teljesítései feltételeket.

A kurzus állapotát a tanulónak az Ajánlott kurzusok esetén a meghívó erőssége, az Aktuális, Hamarosan és Lezárt füleken a tanuló kurzusra érvényes Tanulási státusza határozza meg.

A kurzus állapota

Az egyes kurzusfüleken további kurzusadatok találhatók attól függően, hogy az adott fülön milyen adatok szolgálnak hasznos információként, illetve érhetők el a tanulóknak:

Kurzusadat Adat tartalma Aktuális Ajánlott Választható Hamarosan Lezárt
[Beirató szervezet] / Enrolling organization a szervezet, ami beíratta a tanulót +
kurzus kezdete / Study period starts amikortól a tanuló megkezdheti a tanulást + + +
kurzus vége / Study period ends ameddig a tanulónak lehetősége van befejezni a kurzust + + +
kurzus időkerete / Net time limit mennyi tanulási idő biztosított a tanulónak az eredményszerzéshez + + +
várható tanulási idő / Suggested Study Time tananyag elvégzéséhez szükséges becsült idő + + +
kurzus leírása szöveges leírás a kurzusról + + +
[meghívó szervezet] / inviter organization a szervezet, ami meghívta a tanulót +
beiratkozás határideje / enrollment deadline ameddig a tanuló beiratkozhat a kurzusba + +
Előrehaladás / Progress a kurzus hány százalékát teljesítette a tanuló + +
Eredmény / Result milyen eredményeket ért el a kurzushoz tartozó tesztekben + +
Eltöltött idő / Total Time mennyi időt töltött a kurzusban + +
Határidő / Deadline ami után a kurzusban már nem lehet eredményt elérni + +

A teljesített kurzusok az Aktuális fülön szerepelnek mindaddig, amíg az eredményszerzési időszak le nem zárul, majd átkerülnek a Lezárt kurzusok közé. Amíg a kurzus az Aktuális fülön szerepel, addig tananyagai továbbra is indíthatók, és az elért eredmények továbbra is javíthatók. Ha a kurzus átkerült a Lezárt kurzusok közé, akkor a tananyagok csak akkor maradnak indíthatók, ha a kurzus követelményeinél, vagy az egyes kurzusobjektumok beállításaiban be van pipálva a Mindig elérhető / Always available paraméter, de az eredmények ekkor már nem módosíthatók. Mindig elérhető

A kurzus teljesítését a cím mellett megjelenő Sikeres / Successful állapot jelzi. Sikeres kurzus A kurzus teljesítésekor, majd később a teljesített kurzus megnyitása esetén a tanuló felugró mezőben értesítést is kaphat a teljesítés tényéről. Az értesítést a tanuló ki tudja kapcsolni, így ismételt megnyitáskor az nem jelenik meg többet.

A kurzusait az Aktuális vagy a Lezárt fülön a Tovább a kurzusra / To Course gombbal tudja megnyitni a tanuló. Megnyitáskor fér hozzá a kurzushoz tartozó tananyagokhoz, valamint a kurzus részletesebb információihoz.

A kurzus megnyitásakor a kurzus követelményei és eredményei kiegészülnek a minimum tanulási idővel, és a rendszer a beiratkozás dátumát is feltünteti.

A kurzus teljesítéséhez a tanulónak teljesítenie kell a kurzus követelményeit. Összesen három követelménynek kell megfelelnie:

 • Befejezettség / Completion: Be kell fejeznie a kurzust a kötelezően befejezendő tananyagok befejezésével. Ha a tanuló teljesítette ezt a feltételt, azt egy zöld pipa jelzi az Előrehaladás százalékos értéke mellett.

befejezett kurzus

 • Eredményes / Satisfied: Eredményesnek kell lennie azokban a tananyagokban, amelyben az eredményesség kötelező, a tananyagokban található tesztek eredményes kitöltésével. A feltétel teljesítésekor megjelenik egy zöld pipa az Eredmény százalékos értéke mellet.

eredményes kurzus

 • Minimum tanulási idő / Minimum study time: Teljesítenie kell a kurzushoz megadott minimum tanulási időt, vagyis a minimum tanulási időnek megfelelő időt el kell töltenie a kurzus tananyagaiban. Ha a minimum tanulási idő nem 0, akkor a rendszer piros színnel jelzi, hogy a minimum tanulási idő még nem járt le.

minimum tanulási idő

 • Teljesített / Qualified: Ha a tanuló mindhárom követelménynek megfelel, akkor teljesíti a kurzust. Erről a kurzus címe melletti Sikeres státusz ad visszajelzést.

A tanuló kurzusban elért eredményeiről a rendszer a követelmények teljesítésén túl három paraméter mentén ad visszajelzést:

 • Az Előrehaladás / Progress sáv és százalékos értéke jelzi hogy a kurzus tananyagainak hány százalékát teljesítette a tanuló.

előrehaladás

 • Az Eredmény / Result mutatja a kurzus tananyagaihoz tartozó tesztek legjobb kitöltésének átlagát. A teszteket nem tartalmazó tananyagok nem számítanak bele az átlagba.

eredmény

 • Az Eltöltött időt / Total Time azt jelenti, hogy mennyi időt töltött el a tanuló a kurzus tananyagaiban.

eltöltött idő

A kurzusban elért eredmények nem közvetlenül hatnak a kurzus követelményeinek teljesítettségére. A kurzus nem akkor válik befejezetté, amikor az előrehaladás eléri a 100%-ot, hanem amikor minden kötelezően befejezendő tananyag befejezetté válik. Valamint nem akkor válik eredményessé, amikor az eredmény elér egy megadott százalékot, hanem amikor minden kötelező tananyag eredményessé válik.

A kurzus követelményei és eredményei a minimum tanulási idő kivételével a kurzus megnyitása nélkül is nyomonkövethetők.

A kurzus teljesítéséhez szükséges minimum tanulási időt az adminisztrátori felületen a Követelmények / Requirements fülön lehet megadni, és megadható, hogy tanulók kaphassanak-e felmentést a kurzus befejezése vagy eredményessége alól.

minimum tanulási idő megadása

A Kötelező befejezni és Kötelező teljesíteni paraméterek segítségével beállítható, hogy a kurzus Előrehaladás / Progress és Eredmény / Result sávja mellett a Kötelező vagy a Nem kötelező szó jelenjen meg, ám a kurzus teljesítését nem ez, hanem a kurzusban szereplő tananyagok követelménybeállításai befolyásolják.

kötelezőség beállítása

kötelezőség a tanulói felületen

A Tartalom / Content fülön a kurzus alatt található a kurzusban szereplő tananyagok listája, és a tananyag adatai:

 • A tananyag címe.
 • A tananyag címkéje, azaz pár szavas leírás, alcím.
 • A tananyag teljesítésére vonatkozó követelmények és eredmények.
 • A tanulás kezdete, amikor a tanuló először megnyitotta a tananyagot.
 • A Határidő / Deadline után a tananyagban már nem lehet eredményt elérni.
 • Az Előfeltételek / Prerequisit, vagyis azok a tananyagok, amelyeket az adott tananyag elindításához a tanulónak teljesítenie kell.
 • A Részletek / Detalis, ami a tananyag szöveges leírását és a leckeszintű eredményeket tartalmazza.
 • A tananyag lejátszásának Technikai feltételei / Technical requirements. Ezeket a szolgáltatásnál megadott Tech. profile határozza meg.

A tananyag adatai

A tananyag adatait az adminisztrátori felületen az adott tananyagnak megfelelő kurzusobjektum beállításainál lehet megadni. Kurzusobjektum

A kurzus alatt felsorolt tananyagoknál a kurzussal megegyező módon vannak feltüntetve a tanuló tananyagban elért eredményei:

 • Az Előrehaladás / Progress sávban és százalékkal is megmutatja a tananyag leckéiben elért előrehaladás átlagát. Amennyiben a tananyag leckéit a tanuló már befejezte, akkor az Előrehaladás melletti pipa jelzi, hogy a tananyag is Befejezett / Completed.
 • Az Eredmény / Result a tananyag leckéiben szereplő tesztek legjobb kitöltésének átlagát jelzi vissza. Ha a leckékben szereplő összes tesztet eredményesen töltötte ki, akkor az Eredmény melletti pipa jelzi, hogy a tananyag Eredményes / Satisfied.
 • Az Eltöltött idő / Total Time a tananyagban tanulással töltött időt mutatja.
 • A min. tanulási idő / Min. study time mutatja, hogy mennyi időt kötelező eltölteni a tananyagban a teljesítéshez. A rendszer piros színnel jelzi, ha ezt a követeleményt a tanuló még nem teljesítette. Ez a követelmény csak a tananyag teljesítésére hat, a kurzus teljesíthető a tananyag minimum tanulási idejének teljesítése nélkül is.
 • Ha az Előrehaladás / Progress és az Eredmény / Result mellett megjelent a zöld pipa, és a min. tanulási idő / Min. study time nem piros (az eltöltött idő nem kevesebb mint a minimum study time), akkor a tananyag állapota Sikeres lesz.

Tananyag követelményei és eredményei

A Részletek / Details feliratra kattintva megjelenik a tananyag szöveges leírása, valamint, ha a tananyagot már elindította a tanuló, akkor a tananyag leckéi és a tanuló azokban elért eredményei (előrehaladása, teszteredményei és tanulással eltöltött ideje) is. leckeszintű eredmények

A választott tananyag mellett szereplő Tananyag indítása / Launch content gombra kattintva tudja a tanuló elindítani a tananyagait. Ekkor automatikusan átkerül a Képzésmenedzsment rendszer (LMS) Tanulói felületéről a tananyaglejátszó szoftverbe, ahol a tanulás történik. Tananyag indítása

Az Információ/Information fülön a tanulási információk alatt az alábbi adatok jelennek meg a kurzusról:

 • a kurzus szolgáltatója / Course provider vagyis a szolgáltató szervezet (ez az adatmező csak akkor jelenik meg, ha a kurzusbeállításoknál meg lett adva szolgáltató szervezet)
 • a szerződés státusza / Contract status,
 • a kurzus teljesítésének feltétele / Requirement, vagyis a kurzuskövetelmények. Ez lehet a tananyag bejárása (összes tartalmi elemének megnyitása és elvégzése), a sikeres tesztkitöltés, vagy mindkettő,
 • hogy szerezhető-e a kurzusban oklevél / Certificate,
 • valamint a kurzus szöveges leírása.

Ez az almenüpont bármely kurzus esetében a címre kattintva is elérhető, valamint a Hamarosan fülön található kurzusok esetében az Információk / Information gombra kattintva, a Választható és az Ajánlott kurzusok esetén a Beiratkozás / Enrollment gomb melletti lefelé mutató nyílra kattintva is megnyitható.

A kurzusbeállításoknál közzé lehet tenni az adott kurzushoz kapcsolódó híreket, amelyeket a tanuló a Hírfolyamom / My feed menüpontban, illetve egy megnyitott kurzus Hírek / News fülén ér el.

Ha egy kurzushoz tartoznak hírek, azok az adott kurzust megnyitva a Hírek / News fülről elérhetők. Ez a fül csak akkor jelenik meg, ha a kurzushoz kapcsolódnak hírek. A fül mellett egy kis szám jelzi az elérhető hírek számát.

A Hírfolyamom / My feed menüpontra kattintva a tanuló elérheti az összes kurzusával kapcsolatos hírt. Legfelülre a kiemelt hírek és értesítések kerülnek, alatta időrendi sorrendben szerepelnek a továbbiak. Egy-egy kurzushoz kapcsolódó értesítések az adott kurzust megnyitva is elérhetők.

Egy kurzushoz online elérhető vagy letölthető anyagok, például szerződés, oklevél, kupon is csatolhatók. Azoknál a kurzusoknál, ahol vannak ilyen anyagok, és a tanuló jogosult a letöltésükre, a kurzus megnyitása után megjelenik egy fül az elsőként csatolt anyag címével, erre kattintva a csatolt anyag megnyitható vagy letölthető, több csatolt anyag esetén pedig a nyílra kattintva lehet a további csatolt anyagok közül választani.

A csatolt anyagokhoz való hozzáférés lehet feltételhez kötött: kupont például csak bizonyos időkeretek között, oklevelet csak a tananyag teljesítése után lehet letölteni.

Ha az adott kurzushoz a rendszerben aktiválva lett, a Kurzus részletei / Course details oldalon megjelenik egy MS Teams ikon. Az MS Teams ikon bármely kurzus esetében a címre kattintás után elérhető.

Az ikonra kattintva egy új ablak nyílik meg, ahol a tanulónak lehetősége van bejelentkezni az MS teams rendszerébe, hogy ott a kollaborációs rendszer adta lehetőségeket használja.

Az MS Teams ikon

A Microsoft által biztosított MS Teams az Office 365 csapatmunkához készült központja, amelyen egy adott csapathoz tartozó tanulók kommunikálni tudnak működni egymással csevegéssel, értekezletekkel és hívásokkal. A Teams felületen nem csak kommunikálhatnak egymással a csapat résztvevői, hanem fájlokat is megoszthatnak, és a népszerű Office 365-ös appokkal (például Word, Excel, PowerPoint) akár közösen szerkeszthetik is azokat. További infomációk az MS Teams-ről: itt találhatók.

A felhasználó a tanulói profilját a jobb felső sarokban, a nevére majd a Profil / Profile menüpontra kattintva tudja megnyitni. Itt megtekintheti és módosíthatja megadott adatait (kivéve a születési és a szervezeti adatokat, ezeket csak adminisztrátor módosíthatja az adminisztrátori felületről), megváltoztathatja jelszavát és megváltoztathatja a tanulói felület nyelvi beállításait is. A megadott adatok mennyisége a tanulói profilszintjétől függ. A tanulói profilról részletesen

A jelszó megváltoztatására a tanulói profilban van lehetőség. Jelszómódosításkor mindig a jogosultságnak megfelelő erősségű jelszót kell megadni. Ehhez a jobb felső sarokban a felhasználó nevére, majd a Profil / Profile menüpontra kell kattintani. Legörgetve a Jelszó módosítása / Change Password szövegre kattintva felugró oldalon kell megadnia a tanulónak a régi és az új jelszavát (ez utóbbit kétszer), majd a Jelszó módosítás / Change Password gombra kattintva elmenteni a változtatást. A jelszómódosításról részletesen

A felület nyelvi beállításának megváltoztatására bejelentkezés előtt a jobb felső sarokban a kis zászlóra kattintva, bejelentkezés után pedig a tanulói profilban van lehetőség. A tanulói profilban a nyelv átállítása után a Mentés/Save gombra kattintva el is kell menteni a változtatást. A felület jelenleg angol és magyar nyelven érhető el.

A tanulói felület alsó, láblécben szereplő menüsorából elérhetők a felhasználási feltételek, az ügyfélszolgálat e-mail elérhetősége, valamint a Súgó, amelyet megnyitva a leggyakrabban elhangzó technikai kérdésekre talál választ a tanuló.

A jobb felső sarokban a tanulónak a saját nevére, majd a kilépés gombra kell kattintania. Ekkor a rendszer kijelentkezik az adott felhasználótól és újra a bejelentkezési ablakot nyitja meg.

Tovább a beiratkozásra