Tananyag

Rendszerünkben a kurzusokat felépítő oktatási tartalmak a Tananyagszerkesztő szoftverünkben (LCMS) létrehozott, önálló tanulásra szánt online, interaktív tananyagok. A tananyagot az azt tartalmazó kurzusra beiratkozott tanulók tanulhatják. Egy tananyagnak oktatásmódszertani és technikai követelményeknek is meg kell felelnie, hogy az oktatásszervezési szoftverek által befogadhatóvá váljon, biztosítsa a tanulási folyamatok követhetőségét és megjeleníthető legyen internetböngészők segítségével. Tananyagaink a SCORM szabványnak megfelelőek.

Regisztráció [Bejelentkezés] Tanulói felület Beiratkozás Kurzus Tananyag Tananyaglejátszó

A tananyagokat a tananyagszerkesztő szoftverben (LCMS-ben) lehet létrehozni. Amikor egy tananyag elkészül, akkor publikálás során generálódik belőle egy SCORM szabványos publikált tananyag, amely az LMS rendszerben kurzusba szervezhető, és a Tananyaglejátszó klienssel tanulható. A kurzusok a tananyagokra a publikációs azonosítón (Publish ID) keresztül hivatkoznak. Egy tananyag (azonos vagy különböző publikációs azonosítón keresztül) akár több tananyagban is szerepelhet. Ha egy tananyag valamilyen okból javításra, módosításra szorul, akkor publikálással létrehozhatók belőle új verziók, amelyek (mivel azonos publikációs azonosítóval rendelkeznek) automatikusan felülírják a kurzusban található korábbi verziót. A tanulói felületen egy kurzusba belépve megjelennek az adott kurzushoz tartozó tananyagok. Egy kurzus egy vagy több tananyagból is állhat, amelyek épülhetnek lineárisan egymásra vagy végezhetők tetszőleges sorrendben, lehetnek egymás alternatívái vagy egymás kiegészítői.

Egy kurzusban egy tananyag rejtettként is szerepelhet, ekkor csak azok a tanulók láthatják, akiknél a rejtettséget külső alkalmazás felülírja, és újra láthatóvá teszi. Az ilyen tananyag nem számíthat bele az őt befogadó kurzus követelményeibe.

A tananyagot azok a tanulók tudják elindítani és használni, akik beiratkoztak a tananyagot befogadó kurzusra; akkor, amikor a kurzus időbeállításai ezt lehetővé teszik; azután, hogy (ha van) teljesítették az előfeltételként megadott tananyagokat. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a tanuló a tanulói felületen, a kiválasztott kurzusba lépve a „Tananyag indítása” gombra kattintva tudja elindítani a tananyagot és megkezdeni a tanulást. Ekkor a böngészőablakban elindul a tananyaglejátszó és megjelenik a tananyag.

A tananyag szerkezetileg fastruktúrát alkot, amely (a SCORM szabvány SCO-inak megfelelő) leckeblokkokból, témablokkokból és tananyagoldalakból épül fel. A tananyag felépítése a tananyaglejátszóban a tartalomjegyzék megnyitásával áttekinthető.

A tananyagoldalakon szöveges, képi, hang- és videótartalmak mellett interaktív feladatok és tesztek teszik izgalmassá, változatossá a tanulást.

A tananyagoldalak lehetnek szabadon bejárhatók – ilyenkor a felhasználó maga dönti el, hogy milyen sorrendben szeretné látogatni őket; vagy lineárisak – ilyenkor a felhasználó csak egymás után, a létrehozáskor megadott sorrendben haladhat rajtuk végig.

Szabadon bejárható a Biztonságos közlekedés kerekesszékkel tananyagunk, amelyben a tanuló szabadon választhat, hogy a tananyag mely fejezetével kezdi a tanulást, és a tartalomjegyzéket megnyitva, a címére kattintva bármelyik tananyagoldalt szabadon megnyithatja.

Lineárisan bejárhatók a jogosítványszerzéshez szükséges elméleti tananyagaink, amelyben egy fejezetből csak akkor lehet tovább haladni, ha a fejezet minden oldala teljesítésre kerül, és a tartalomjegyzékből csak a már teljesített oldalakat lehet megnyitni.

A tananyag eredményeit a tananyag leckéinek eredményei adják. A leckeszintű eredményeket a tananyaglejátszó átadja az LMS-nek, ami összegzi és leckeszinttől felfelé tárolja. Ezek az eredmények a tanulói felületen a megnyitott kurzusban követhetők.

  • A tananyag előrehaladását / progress a leckék előrehaladásának átlaga adja.
  • A befejezett / completed státusz megszerzéséhez a tananyag összes leckéjének teljesítettnek kell lennie.
  • Az eredmény / measure a leckék eredményének súlyozott átlaga - a tesztet tartalmazó leckék súlya 1, a leckét nem tartalmazóké 0.
  • Ha minden olyan lecke, amelyben van pontot érő teszt, eredményes / satisfied, akkor a tananyag is azzá válik.
  • A tananyag akkor lesz teljesített / qualified, ha befejezett, eredményes, és a tananyagban eltöltött idő /total time eléri a tananyaghoz megadott minimum tanulási időt / min. study time. A sikeres teljesítést a tanulói felületen a Sikeres / Succesful státusz jelzi.

tananyageredmények a tanulói felületen

Az adminisztrátori felületen a kurzus Kurzuseredmények / Course results menüpontjában a keresett felhasználóra duplán kattintva táblázatban megtekinthetők a kurzus tananyagainak eredményei.

Tovább a tananyaglejátszóra