Kurzus

Rendszerünkben a tanulók kurzusokon keresztül kerülnek kapcsolatba az oktatási tartalmakkal, vagyis a tananyagokkal. Céljuk, hogy a tanuló elsajátítsa a kurzus által kínált tudást. A kurzusban való részvételhez a tanulónak be kell iratkozni az adott kurzusra, a teljesítéséhez pedig a kurzushoz megadott teljesítési kritériumoknak megfelelően el kell végeznie a kurzusban szereplő egy vagy több tananyagot.

Regisztráció Bejelentkezés Tanulói felület Beiratkozás Kurzus Tananyag Tananyaglejátszó

Kurzust létrehozni csak rendszeradminisztrátor jogosultságú felhasználó tud. Létrehozáskor megadásra kerül a cím, a kurzus leírása, a szolgáltató szervezet és a kapcsolódó kampány (ha van), valamint a beiratkozás és a teljesítés feltételei. A kurzus időbeli korlátai is ekkor kerülnek meghatározásra. A beállítási lehetőségek segítségével sokféle kurzus létrehozható.

A rendszerben létre lehet hozni publikus és nem publikus kurzusokat. A publikus kurzusokra a tanulók önállóan tudnak beiratkozni.

A nem publikus kurzusokra a tanulók

  • meghívó-val,
  • adminisztrátori beíratással
  • vagy külső rendszeren keresztül történő beíratással keresztül iratkozhatnak be.

Egy kurzusra csak a létrehozáskor megadott regisztrációs időszakban tudnak beiratkozni a tanulók.

A kurzus egy vagy több tanulási egységet, úgynevezett „kurzusobjektumot” tartalmaz, ami jelenleg a tananyagszerkesztő rendszerünkben létrehozott, majd publikált SCORM szabványos tananyagot jelent. A tanulói felületen egy kurzusba belépve megjelenik az adott kurzushoz tartozó összes tananyag. Ha egy kurzus több tananyagból áll, akkor azok kurzusbeállítástól függően lehetnek szabadon, tetszőleges sorrendben (akár párhuzamosan) tanulhatók, vagy lineárisan, a kurzus létrehozásakor megadott sorrendben bejárhatók.

A tanulók a Tanulói felületre való belépés után automatikusan a Kurzusaim/Course menüpontba érkeznek, ahol megtalálják a számukra elérhető kurzusokat. Azok a kurzusok, amelyekben azonnal megkezdheti a felhasználó a tanulást, az Aktuális/Active fülön találhatók.

Aktív fázisnak, vagy szorgalmi időszaknak nevezzük azon időszakot, melyben a kurzusra regisztrált tanulók tanulhatnak a kurzusban. Ez alatt az időszak alatt férnek hozzá a tananyaghoz és a kapcsolódó tesztekhez. Ez általában a regisztrációs időszak lezárulása után kezdődik.

A kurzus eredményeit a kurzusban szereplő tananyagok eredményei adják. A tanulói felületen a felhasználó nyomon tudja követni a kurzuseredményeket:

  • A kurzus előrehaladása / progress a kurzusban szereplő tananyagok előrehaladásának súlyozott átlaga. Alapértelmezetten minden tananyag súlya 1, de ez a kurzusobjektumok beállításaiban módosítható. A 0 súlyú tananyag előrehaladása nem számít bele a kurzus előrehaladásába.
  • A kurzus befejezett / completed paramétere akkor teljesül, ha minden olyan tananyag is befejezett, amelyet kötelező befejezni / required for completed, és a tanulónak nincs felmentése a befejezés alól. Ezt az előrehaladás mellett megjelenő zöld pipa jelzi a tanulói felületen.
  • Az eredmény / measure a kurzusban szereplő tananyagok eredményének súlyozott átlaga. Alapértelmezetten minden tananyag súlya 1, de ez az egyes kurzusobjektumok beállításaiban módosítható. A 0 súlyú tananyag eredménye nem számít bele a kurzus eredményébe.
  • A kurzus akkor eredményes / satisfied, ha minden olyan tananyag is az, amelyben kötelező jól teljesíteni / required for satisfied, és a tanulónak nincs felmentése az eredményesség alól. Ezt az eredmény mellett megjelenő zöld pipa jelzi a tanulói felületen.
  • A kurzus akkor válik teljesítetté / qualified, ha befejezett / completed, eredményes / satisfied és a tanuló eltöltötte a minimum tanulási időt / min. study time a kurzus tananyagaiban. A teljesítést a tanulói felületen a Sikeres / Succesful státusz jelzi.

kurzuseredmények a tanulói felületen

Az adminisztrátori felületen a kurzus Kurzuseredmények / Course results menüpontjában minden regisztrált felhasználó kurzuseredményei megtekinthetők, illetve a felhasználók Eredmények / Results menüpontjában az adott felhasználó összes kurzusának kurzuseredményét látni lehet.

A kurzusbeállításokban rögzített eredményszerzési időszak alatt van a regisztrált felhasználóknak lehetősége arra, hogy elvégezzék a kurzust, és az elért eredményei rögzítésre kerüljenek. Az eredményszerzés határidejét a tanuló a Tanulói felületen a Határidő/Deadline mezőben tudja ellenőrizni.

Az eredményszerzési időszakon kívül a bruttó tanulási idő/gross time limit, a nettó tanulási idő/net time limit és a Minimum tanulási idő/Min. Study Time egyénileg befolyásolhatja a kurzus eredményszerzésének időbeli korlátait. A bruttó tanulási idő/gross time limit azt szabályozza, hogy a kurzus megkezdésétől (az első tananyagindítástól) számítva mennyi ideje van a tanulónak az eredményszerzésre, függetlenül attól, hogy ez idő alatt mennyi időt töltött a kurzusban. Amennyiben a bruttó tanulási idő hamarabb lejár, mint az eredményszerzési időszak, akkor a Tanulói felületen a Határidő/Deadline mezőben ennek időpontját látja a tanuló.

Az időparamétereket kurzusszinten és a kurzusban szereplő tananyagok szintjén is meg lehet határozni. Tehát be lehet állítani, hogy egy kurzus elvégzésére a tanulónak összesen két napja legyen, de azt is, hogy a benne szereplő tananyagokhoz, vagy azok valamelyikéhez csak két napig férjen hozzá. Ha a kurzus és a benne szereplő tananyagok időbeállítása ütközik, akkor a szigorúbb határidő érvényesül. Tehát ha egy tananyag eredményszerzési határideje lejárt, akkor a hosszabb kurzushatáridő ellenére nem fogja tudni elvágezni a kurzust. Ha egy kurzus minimum tanulási idejét még nem teljesítette a tanuló, akkor a tananyag minimum tanulási idejének teljesítése ellenére sem válik a kurzus teljesítetté.

Az időparaméterek az egyes tanulóknál egyéni beállítással módosíthatók, azaz tágíthatók: a kurzusénál szigorúbb kritériumokat nem lehet egy tanulóra beállítani.

Beállítástól függően egy kurzus és a benne szereplő tananyagok vagy azok egy része az időkorlátok leteltével is elérhető marad, ilyenkor a tananyagok és a tesztek ugyan úgy elérhetők, viszont az ilyenkor szerzett eredményeket a rendszer már nem rögzíti, az eredményszerzési időszakban szerzett utolsó eredmény marad a mérvadó.

Egyes kurzusoknál a kurzus elvégzéséhez érvényes, nyomtatott és aláírt képzési szerződés is szükséges. Ezekben az esetekben a szerződés a kurzusba belépve letölthető és letöltendő, kinyomtatva és aláírva postázandó a cégünk címére. A szerződés miatt a beiratkozáshoz a regisztrációnál részletesebb adatokra lehet szükség.

Ha a tanuló megfelelt a kurzuskövetelményeknek, tehát megfelelő eredménnyel elvégezte a kurzus tananyagait, akkor a tanuló státusza az adott kurzusnál Megfeleltté/Qualified válik. A kurzus címe melletti szürke mezőben a Sikeres/Succesful kurzusstátusz státusz jelenik meg.

Amennyiben a kurzushoz a kurzus elvégzéséhez kötött csatolt anyag, például kupon vagy oklevél tartozik, úgy ez a Tanulói felületről letölthetővé válik. A tanulót felugró ablakok is segíthetik ezek elérésében.

A sikeresen elvégzett kurzus továbbra is az Aktuális/Active fülön szerepel mindaddig, amíg az eredményszerzési időszak le nem zárul, és továbbra is indítható, sőt, a benne szereplő tesztek eredményei is javíthatók. Az eredményszerzési időszak lezárulásakor a tananyag átkerül a Lezárt/Closed fülre. A kurzusbeállításoktól függően a kurzus tananyagai, vagy azok egy része továbbra is elindíthatók maradnak, annak ellenére, hogy eredményszerzésre, vagy az eredmények javítására már nincs lehetőség.

Egy kurzus elvégzésére, a Megfelelt/Qualified státusz megszerzésére az erre megadott időkeretben van lehetőség. Ezt az időkeretet az eredményszerzési időszak, a bruttó tanulási idő és a nettó tanulási idő befolyásolja. Amennyiben a tanuló ez alatt az idő alatt nem valósítja meg a kurzuskövetelményeket, akkor a kurzus az eredményszerzési időszak lejártakor átkerül a Lezárt/Closed kurzusfülre, és Sikeretelen/Failed státuszt kap. A kurzusbeállításoktól függően a kurzus tananyagai, vagy azok egy része továbbra is elindíthatók maradnak, annak ellenére, hogy eredményszerzésre, vagy az eredmények javítására már nincs lehetőség.

A Nexius rendszer segítségével általában valamilyen szervezet nyújt képzést a tanulóknak (például egy cég a munkatársainak). Ezt a szervezetet kurzusszolgáltató szervezetként rögzíti a rendszer a kurzushoz. A szolgáltató szervezet vállal jogi felelősséget a kurzusért, beírathat és meghívhat tanulókat a kurzusra és hozzáfér a kurzusban tanuló felhasználók eredményeihez. A kurzusszolgáltatót a tanuló a tanulói felületen a kurzust megnyitva az Információ/Information fülön tudja megnézni.

Egy kurzushoz nem csak szolgáltató szervezet, hanem ügyfélszervezet is kapcsolódhat, például olyan esetben, ha a szolgáltató szervezet egy vagy több másik szervezet tagjainak nyújt képzést. Az ügyfélszervezetek adminisztrátorai is küldhetnek meghívót a saját szervezetük nevében és hozzáférnek saját tanulóik tanulási adataihoz.

A kurzusok kapcsolódhatnak kampányhoz, ilyen esetben a kampány kommunikációs csatornaként szolgál, a tanulók a kampányon keresztül szereznek tudomást és lépnek kapcsolatba a kurzussal.

A matematika érettségire felkészítő kuzushoz a tanulók egy kampányhonlapon keresztül férhetnek hozzá. A kuzusba hétről hétre kerülnek fel új, elméleti részt és gyakorló feladatokat tartalmazó tananyagok. A tanulók szabadon választott sorrendben végezhetik el a tananyagokat.

Vállalati kurzusok esetén gyakori, hogy minden tananyag külön kurzusba kerül, és a vállalat jelöli ki, hogy mely tanulónak mely kurzusokat kell elvégeznie.

A KRESZ vizsgára való felkészülést a kurzusban egy, csak lineárisan elvégezhető, az elméleti részt összefoglaló tananyag, valamint gyakorlásként a vizsgakérdéseket tartalmazó, tetszés szerint ismételhető próbavizsga tananyag található. A két tananyag egymástól függetlenül, egymás után vagy párhuzamosan is végezhető.

Egy kurzusban szereplő tananyagok lehetnek egymás előfeltételei. Ilyen esetben a tanuló csak akkor tudja elindítani az egyes tananyagokat, ha más, előfeltételként feltüntetett tananyagokat már sikeresen teljesített.

Tovább a tananyagra