Kampány

A rendszerben rögzített kurzusokat kampányba lehet szervezni, egy kampányhoz akár több kurzus is kapcsolódhat. A kampányok kommunikációs csatornaként szolgálnak, a tanulók ilyenkor a kampányon keresztül kerülnek kapcsolatba a kurzusokkal és magával a rendszerrel. A kampány lehetőséget nyújt az önálló regisztrációra és beiratkozásra. Segítségével személyre szabottan lehet felhasználói csoportokat megszólítani, kurzusokra beíratni és további kurzusajánlásokat tenni.


Kampányt létrehozni rendszeradminisztrátori jogosultságú felhasználó tud az adminisztrátori felületen. A kampány létrehozásakor generálódik egy URL, amelyen keresztül a tanulók eljuthatnak a rendszerbe és csatlakozhatnak a kampányhoz. Ez az URL lehet az alapja a kampány marketing-kommunikációjának.

A kampányURL ismeretében a tanuló regisztrálhat vagy beléphet a rendszerbe, és ezzel csatlakozik a kampányhoz. A tanuló a kampányURL-lel a kampány céljától függően találkozhat egy promóciós meghívóban, egy marketingcélú kampányhonlapon, de akár óriásplakáton vagy személyes ajánláson keresztül is.

A kampányban szereplő kurzusok beállításától függ, hogy a csatlakozó tanulónak mely kurzusokhoz lesz hozzáférése. A kampány publikus kurzusaira minden kampányban részt vevő tanuló beiratkozhat a Kurzusaim/My Courses menüpontban a Választható/Optional fülön. A nem publikus kurzusokra a kampányhoz tartozó kérdésekre adott válasz alapján meghívási szabályok biztosítanak hozzáférést a kampányban részt vevő tanulóknak. Egy kampányban lehetnek csak publikus és csak nem publikus, meghívási szabályok alapján elérhető, vagy akár mindkét típusú kurzusok is.

  • A felnőtt közlekedésbiztonsági kampányban résztvevő felhasználók maguk választhattak a kampányban elérhető kurzusok közül.
  • Az iskoláknak szóló közlekedésbiztonsági kampányban a tanulók kiválasztották, hogy tanárok vagy diákok, és hogy mely évfolyamra járnak, és a rendszer automatikusan az ő évfolyamuknak megfelelő kurzushoz adott hozzáférést.

Egy kampányhoz beállíthatók kuponok. Ha a tanuló egy kampányhoz tartozó kurzust elvégez, hozzáférést kap a kuponhoz, amelyet például egy másik kurzus elvégzéséhez tud felhasználni. A kupon megszerzése rákerül az oklevélre a kurzus végén és a tanulói felületről tudja letölteni.

Egy kampányhoz szervezetet is lehet rendelni, és a kampány létrehozásakor beállítható, hogy a kampányon keresztül érkező új felhasználóknak regisztrációkor csatlakoznia kell a szervezethez. Fontos, hogy ezt csak új felhasználók tudják megtenni, a már regisztrált felhasználó csak a kampányos adatokat bekérő lappal találkozik. Ha ilyen kampányon keresztül kerül ajánlásra egy kurzus, és a felhasználó nem szünteti meg a tagságát a regisztráció után, akkor a szervezet adminisztrátora láthatja a felhasználó adott kurzushoz tartozó tanulmányi eredményeit, abban az estben is, ha a tanuló idő közben kilép a szervezetből.

Szervezethez való csatlakozás:

  • Do not join organisation: Nem kell szervezethez csatlakozni ahhoz, hogy a kampányban részt vehessen.

  • Join pre-selected organisation: Ehhez a szervezethez fog az új felhasználó csatlakozni a regisztráció során, nem választható/módosítható.

  • Select organisation: Az új felhasználónak egy listából lehetősége van, vagy kötelezően választania kell egy szervezetet. A szervezeti listába csak az aktív szervezetek kerülnek bele, és a felhasználó filterek segítségével tud ezek között keresni.

Kampányhoz tartozó kurzusok esetében regisztráció után az első bejelentkezéskor a rendszer további adatok megadását kérheti, amelyek statisztikai célokat szolgálhatnak, vagy meghívási szabályok segítségével a személyre szabott kurzushozzáférést biztosítják.