Szervezetek

A Nexius rendszer segítségével a megrendelő, általában egy szervezet kínál oktatási szolgáltatást a tanulóknak (például a saját munkatársainak vagy ügyfeleinek). A szervezet ilyenkor a kurzus szolgáltató szervezeteként kerül rögzítésre a rendszerben a kurzushoz. A szolgáltató szervezet jogi felelősséget vállal a kurzusért, beírathat és meghívhat tanulókat a kurzusra és hozzáfér a kurzusban tanuló felhasználók eredményeihez.

Egy kurzushoz nem csak szolgáltató szervezet, hanem ügyfél szervezet is kapcsolódhat, például olyan esetben, amikor a szolgáltató nem közvetlenül a tanulóknak, hanem egy másik szervezetnek (tagjainak, munkatársainak, ügyfeleinek) nyújt képzést. Az ügyfélszervezeteknek is lehetnek adminisztrátorai, ők is küldhetnek meghívót a saját szervezetük nevében és hozzáférnek saját tanulóik tanulási adataihoz.


A szervezet jogosultságait a szervezet adminisztrátor jogú felhasználói gyakorolják. A szervezeti adminisztrátoroknak joga van a kurzusra tanulókat meghívni (meghívókat létrehozni és kiküldeni), áttekinteni a kurzus adatait és a tanulói eredményeket. A szolgáltató szervezet híreket is adhat a kurzushoz, illetve – ha a kurzushoz tartozik szerződés – a tanulók szerződésének státuszát is láthatja és módosíthatja.

Amikor a tanuló kapcsolatba kerül egy kurzussal, akkor, beállítástól függően csatlakozhat valamely szervezethez. Ez történhet a tanuló elfogadásával, vagy a tanuló választásával több szervezet körül. Egy felhasználót adminisztrátor is hozzá tud adni egy adott szervezethez. Egy felhasználó egy szervezetnek vagy tagja, vagy adminisztrátora lehet. Egy tanuló több szervezethez is kapcsolódhat, több szervezet is nyújthat neki képzést.

Mind a szolgáltató, mind az ügyfélszervezet beírathat vagy meghívhat tanulókat a kurzusba. A szolgáltató szervezet ezt a saját nevében és az ügyfélszervezet nevében is meg tudja tenni. Az a szervezet lesz egy adott felhasználónál a kurzushoz beirató szervezetként rögzítve a rendszerben, amelyen keresztül az adott tanuló csatlakozott a kurzushoz. A beiratásnak beállítástól függően feltétele lehet, hogy a tanuló csatlakozzon is a beirató szervezethez.

A kurzusban résztvevő felhasználók eredményeit az adminisztrátori felületen lehet megtekinteni, illetve a felületről Excel formátumban le is lehet tölteni. Az itt megjelenő eredmények a teljes kurzusra, nem tananyagokra vonatkoznak. A szolgáltató szervezet adminisztrátora a kurzushoz regisztrált összes felhasználó eredményét, míg az ügyfélszervezet adminisztrátora csak a saját szervezete tagjaként regisztrált felhasználók eredményeit látja.

A szervezeti adminisztrátor megnézheti a tanulók nevét, azonosítóját, bejelentkezéshez használt e-mail címét, beírató szervezetét, hogy a kurzus (és az egyes tananyagok) tartalmának hány százalékát járta be a tanuló, hogy a kurzusban (és az egyes tananyagokban) szereplő teszteken milyen eredményt ért el a tanuló, valamint hogy mikor kezdte meg a tanulást valamint mikor szerzett eredményt.

A felhasználó a tanulói felületen a profilban megnézheti, hogy mely szervezeteknek a tagja a rendszerben, de szervezeti kapcsolatait módosítani vagy törölni nem tudja.