Szabványosság, SCORM és SCO

Az e‑learning tananyagok egy tananyagfejlesztő szoftverben készülnek, a tanulók viszont egy oktatásszervező rendszeren LMS – Learning Management System belül találkoznak ezekkel a tartalmakkal. A tananyag elkészítéséről és felhasználásáról, tehát általában két külön rendszer gondoskodik, ezek közötti kompatibilitást pedig az e‑learning szabványok biztosítják. A ma legelterjedtebb szabvány a SCORM Sharable Content Object Reference Model, amelynek rejtélyes elnevezése mögött az az alapgondolat áll, hogy az oktatási tartalmak megosztható (értsd: rendszerek között kompatibilis) egységekbe szervezhetők, ún. SCO-kba. Ezek a tanulási egységek content object pedig felhasználhatók különböző oktatási célokra létrehozott tananyagokban, vagy ahogyan a szabvány fogalmaz tartalomcsomagokban content package.

A dokumentáció következő részében kísérletet teszünk a szabvány által definiált kissé absztrakt fogalmak kézzelfoghatóbbá tételére, hogy a munkád során az LMS rendszerek által befogadható, szabványos tananyagokat tudjál készíteni. Itt első sorban arra kell majd figyelned, hogy a tartalomfejlesztés során megfelelő struktúrát hozzál létre.

Ebben a részben bemutatjuk azokat a fogalmakat és összefüggéseket, melyek ismerete elengedhetetlen a szabványos tananyagszerkesztéshez.

A SCO egy megosztható tartalmi (alap)egység, amelyre vonatkozólag az LMS tanulmányi eredmények rögzítésére képes. Az általunk használt fogalmak közül a leckével egyenértékű. A lecke egy tanulási alkalomnak feleltethető meg, ami átlagosan 25-45 perc. A tananyag tehát egy vagy több SCO-ra bontható aszerint, hogy milyen mélységű és típusú tartalomról van szó.

Az LMS a tananyag teljesítettségét a benne található SCO-k státuszából állapítja meg. A SCO az LMS számára legfontosabb fogalom, hiszen a tanuló eredményeit ezekhez köti. Ha a tanuló belép az LMS-be és meg szeretné nyitni az egyik tananyagot, akkor az LMS a tananyagban lévő első SCO-t (leckét) fogja betölteni a tanulónak és nem a teljes tananyagot. Alapesetben az LMS felel a SCO-k tananyag szintű struktúrájának megjelenítéséért (ahogy a leckék egymás után következnek) és a SCO-k közötti navigáció vezérléséért.

Amikor viszont már betöltődött egy SCO, akkor az azon belüli struktúra megjelenítéséért és a navigációért már a tananyag kezelői felülete a felelős, amit a mi esetünkben a Nexius biztosít. A SCO-n belüli tartalomjegyzék tehát elérhető a Nexiusból és onnan bármelyik blokkot vagy oldalt ki lehet választani. (Ha nem emlékszel a struktúrafogalmakra, akkor kattints ide és ismételd át őket!)