Mitől függ a SCO és a Content Package (tananyag) mérete?

A szabványosság kritériumainak betartásán túl tulajdonképpen a szerkesztőre van bízva, hogy a tananyagban mekkora lesz egy SCO és összesen hány darab SCO szerepel a tananyagban.

A szakma szokása az, hogy egy leckét tekint egy SCO-nak, de az, hogy egy tananyag hány darab SCO-ból áll, már nagyon változó. A legelterjedtebb tananyagszerkesztő eszközök között több olyan is létezik, amely automatikusan csak egy SCO-ból álló tananyagot tud exportálni. A terjedelem kérdésében az alábbi szempontok segítenek.

Az oktatásszervezői rendszerben (LMS) van-e lehetőség, hogy egy kurzusba több tananyagcsomag is kerüljön, illetve a kurzusba való beíratás mennyire körülményes. Azokban a rendszerekben, ahol a kurzusszervezés nagyon hatékonyan és rugalmasan működik, érdemes kisebb tananyagokat csinálni és az LMS funkciókkal összekapcsolni a képzéseket.

Mekkora lehet a tananyagcsomag (.zip) fájl? Gyári beállítás mind a Moodle, mind az Ilias esetében 40Mb. Ez elsőre kevésnek tűnhet, de a Nexiusnak számos olyan funkciója van, ami támogatja a kisméretű tananyagkészítést (pl.: képméretező eljárás). A tananyag túlzottan nagy fájlmérete miatt szükséges lehet több tananyagcsomagra bontani az oktatást.

Ha egy nagyobb tananyagban a témaköröket nem mindenki tanulja, akkor célszerű modulokra osztani és mindenkinek csak azt a modult elérhetővé tenni, amit tanulnia kell. Azaz végeredményben több kisebb tananyag létrehozása lehet célszerű.

Mekkora az ideális tananyagméret? Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy vállalati környezetben az e‑learning tananyagok terjedelme jellemzően ¾ és 4 óra közé esik.

Inkább a különböző tudásszintek vagy a témák mentén kell feldolgozni egy tananyagot? Ha például különböző tudású a célcsoport, akkor célszerű kisebb részekre szabdalni és úgy feltölteni az LMS-be, kihasználva az a lehetőséget, hogy az egyes célcsoportoknak más-más kurzusokat szervezünk.

1 SCO = 1 pontszám. A SCO méretének meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy mit és milyen részletességgel szeretnénk számonkérni. Tehát értelemszerűen ne legyen túl pici (mert akkor nehézkes lesz a navigáció), és mivel 1 pontszám tartozik csak hozzá, ne is legyen túl nagy (mert nem lesz részletes kimutatás).

Mikor lesz teljesítve a tananyag? A szabvány szerint ugyanis minden SCO-nak egy pontszáma van, a tananyagnak ellenben nincs egy sem. Vagyis akkor lesz teljesítve egy tananyag, ha az összes leckéje teljesített státuszt kap.

Miről szeretnénk statisztikát készíteni / pontszámokat megnézni? A tananyagban általában nincsenek olyan részletes kimutatások, mint a vizsgákban, ezért, ha részletes eredményekre vagy kíváncsi, az LMS-ben hozz létre egy vizsgát. Az össz tanulási idő pl.: a SCO-k tanulási idejének összegzésével kideríthető, és ha emellé odatesszük a vizsgaeredményt, már egy komplett statisztikát kapunk egy-egy tanulóra nézve.