Riportok

A kurzusok és kampányok, valamint a kurzusokban és kampányokban résztvevő felhasználók adatainak áttekintéséhez, kezeléséhez szükség lehet az adatok összesítésére, áttekintésére, különböző szempontú rendezésére. Erre szolgálnak az adminisztrátori felületről letölthető Excel táblázat formátumú riportok. A különböző riportokban más-más szempontok alapján rendezve és szűrve jelennek meg az adatmezők. Bár az adminisztrátori felületen beálíltható, hogy mely adatcellák jelenjenek meg, a letöltött riportban a felület beállításától függetlenül az összes (az adott riporthoz tartozó) adatmező megjelenik. Nagy létszámú kurzusoknál ilyen nagy mennyiségű adat nehezen átlátható és kezelhető lehet, ezért a letöltött táblázatban érdemes a szükségtelen oszlopokat elrejteni vagy törölni, és a kívánt szempontnak megfelelően rendezni.

Riportok letöltéséhez a felhasználónak hozzáféréssel kell rendelkeznie az adminisztrációs felülethez, tehát Adminisztrátor, Rendszertámogató vagy Rendszeradminisztrátor jogosultsággal kell rendelkeznie.

A kurzusban résztvevő tanulók részletes kurzus szintű eredményeit tartalmazza.

A kurzusban résztvevő tanulók részletes kurzusszintű, valamint tananyagszintű eredményeit is tartalmazza.

A kurzusba tanulóinak meghívási státuszát, és, ha megkezdték a tanulást, akkor a tanulási eredményeket tartalmazza. A ’Kurzus eredményei meghívásokkal’ riport értelmezéséhez itt található egy Riportértelmező segítség.

Az adott kurzusra vonatkozó adatokat tartalmazza. Az adott kurzus „Kurzus összegző adatok” menüpontja alatt található, ahol két típus közül lehet választani: ’Kurzus összesítő’ és ’Kurzus összesítő szervezeti bontásban’.

Kurzusösszegző riport, napi bontásban mutatja a kurzus fő mutatóit, például a tanulók számát, meghívások számát, tanulással töltött időt, a tanulói teljesítményt, stb.

A kurzusösszesítőben is megtalálható kurzusmutatók aktuális állapotát tartalmazza a kurzushoz kapcsolódó (szolgáltató- és ügyfél-) szervezetenként.

Az adott kurzus kampányára regisztrált felhasználók kampányspecifikus adatai. A riportban megjelenő adatmezőket a kampányregisztrációkor bekért adatok adják. A riportot a keresett kampány Kampányregisztrációk fülére kattintva érheti el a felhasználó.

Az adott kurzusban kiküldött tanulói meghívások adatait és állapotát tartalmazza.

Riport adatok Leírás Értékek Kurzus eredményei Kurzus eredményei meghívásokkal Kurzus összesítő Kurzus összesítő szervezeti bontásban Kampány-
regisztrációk
Tanulói meghívások
Kurzus azonosító A kurzus egyedi azonosító kódja szám-és betűsor
Kurzus címe A kurzus pontos megnevezése szöveg
Kurzus szervező A kurzust szervező cég neve szöveg
Eredmény azonosító A tanuló kurzusban szerzett eredményének azonosítója szám-és betűsor
Beirató szervezet A felhasználót beirató szervezet megnevezése szöveg
Felhasználói azonosító A felhasználó egyedi azonósító kódja szám-és betűsor
Felhasználó neve A felhasználó teljes neve név
Felhasználónév A rendszerbe való belépéshez használt email-cím e-mail
Felhasználói azonosító a külső rendszerben Ha a felhasználó külső rendszerből érkezik,
akkor az abban a rendszerben használt azonosítója
szám-és betűsor
Helyzet A tanuló kurzushoz való hozzáférési jogosultságát fejezi ki Ismeretlen
Listázott
Nyitott

Inaktív
Aktív
Lezárt
Státusz A felhasználó tanulásának állapotát fejezi ki Ismeretlen
Nem indítható

Nem indított
Folyamaban
Bejárt
Teljesített

Megfelelt
Sikertelen
Beiratkozás dátuma A kurzusba való beiratkozás pontos ideje dátum, óra, perc
Első hozzáférés A kurzusban szereplő valamely tananyag első elindításának időpontja dátum, óra, perc
Megfelelt A tanuló teljesítette-e a kurzus követelményeit IGAZ/HAMIS
Teljesítés időpontja Kurzuskövetelmények teljesítésének pontos ideje dátum, óra, perc
Bejárt A tanuló a tananyagoldalakat teljesítette. IGAZ/HAMIS
Felmentés bejárás alól A tanuló fel van-e mentve a tananyagoldalak teljesítése alól IGAZ/HAMIS
Előrehaladás A tananyagoldalak hány százalékát teljesítette a tanuló százalék
Befejezés ideje A tananyagoldalak teljesítésének pontos ideje. dátum, óra, perc
Teljesített A tanuló elérte-e az elvárt eredményt a tananyagokban szereplő teszteken IGAZ/HAMIS
Felmentés teljesítés alól A tanuló fel van-e mentve a tesztek kitöltése alól. IGAZ/HAMIS
Eredmény A tesztek legjobb kitöltési eredményeinek súlyozott átlaga százalék
Utolsó hozzáférés A kurzusban szereplő valamely tananyag utolsó indításának időpontja dátum, óra, perc
Felüldefiniált nettó tanulási idő Ennyi időt tölthet a tanuló a tananyagok tanulásával.
Ha lejárt, akkor a tanuló többet nem tudja megnyitni a kurzus tananyagait.
perc
Eltöltött idő (perc) A kurzus tananyagainak tanulásával eltöltött idő. perc
Felüldefiniált bruttó tanulási idő Ennyi ideig van a tanulónak lehetősége elindítani a kurzus tananyagait
(a beiratkozástól vagy az első tananyagindítástól kezdve).
perc
Eredményszerzési határidő Ez után az időpont után a kurzusban nem lehet eredményt szerezni. dátum, óra, perc
Elsődleges login A rendszerbe való belépéshez használt email-cím. e-mail cím
Képesítés ideje Az az időpont, amikor a tanuló a kurzus összes követelményét teljesítette. nincs érték
Teljesítés ideje Az az időpont, amikor a tanuló minden teszten elérte az elvárt eredményt. dátum, óra, perc
Azonosító ? szám-és betűsor
Meghívó létrehozása A meghívó kiküldésének időpontja dátum, óra, perc
Meghívó státusza A kiküldött meghívót elfogadta-e a tanuló Ismeretlen
Aktív
Elfogadott

Kényszerített
Sikertelen
Visszahívott

Elutasított
Lejárt
Duplikált
Regisztráció ideje A tanfolyamra meghívással történő regisztráció pontos ideje dátum, óra, perc
Regisztráltak száma A kurzusra beiratkozott tanulók száma szám
Folyamatban levő tanulmányok száma A kurzus tananyagait már elindító, de a követelményeit még nem teljesítő tanulók száma. szám
Megfeleltek száma A kurzus követelményeit teljesítő tanulók száma. szám
Bukottak száma A kurzus követelményeit már teljesíteni nem tudó tanulók száma. szám
Felhasználói meghívók száma A kurzusra meghívót kapott tanulók száma. szám
Mentett szeződések száma A kurzusban való részvételhez szükséges elfogadott tanulói szerződések száma szám
Mentett oklevelek száma A kurzuskövetelmények teljesítéséért járó oklevél letöltéseinek száma. szám
Meghívó létrehozása dátum, óra, perc
Tanulással töltött összidő Az összes tanuló tanulással töltött idejének összege. perc
Létrehozás dátuma
Kampányregisztráció időpontja

A Képzésmenedzsment rendszer használata során a tanuló jellemzően az LMS alábbi elemeivel kerül kapcsolatba:

Regisztráció Tanulói felület Beiratkozás Kurzus Tananyag Tananyaglejátszó